Groen licht voor projecten om gebouwen hoger onderwijs energiezuinig te maken

17 Vlaamse hogescholen en universiteiten kunnen voor bijna 8 miljoen investeren om hun gebouwen energiezuiniger te maken. De Vlaamse regering heeft vanmorgen groen licht gegeven aan 86 investeringsprojecten. Die moeten leiden tot een daling van de CO2-uitstoot met 15.000 ton per jaar.
De VUB in Brussel is een van de onderwijsinstellingen op de lijst.

De middelen komen uit het Vlaams Klimaatfonds. 17 hogescholen en universiteiten kunnen samen 86 renovatieprojecten realiseren. Het gaat om het isoleren van daken, muren en vloeren, om de plaatsing van nieuwe ramen, de installatie van een zonneboiler of een warmtepomp, energiezuinige verlichting of de vervanging van verwarmingsketels.

Na de oproep van de Vlaamse regering werden er 180 projecten ingediend. Een jury heeft er daar 86 uit gekozen. Het gaat om die projecten die voor de grootste CO2-reductie in 15 jaar tijd zorgen. De KU Leuven krijgt de meeste subsidies, net geen 2 miljoen euro. Dat is ook de limiet per onderwijsinstelling. Daarna volgen de Universiteit Gent en de VUB in Brussel.

Een project kan voor 50 procent gesubsidieerd worden met een plafond van 500.000 euro per project. De projecten worden uitgevoerd tussen 2017 en 2019. Volgend jaar volgt er een nieuwe oproep en krijgen onderwijsinstellingen opnieuw de kans om duurzame energieprojecten in te dienen.

“Het hoger onderwijs heeft met zijn uitgebreid gebouwenpatrimonium een groot potentieel om energie te besparen. Hoewel bij nieuwbouw- en renovatieprojecten vandaag al heel wat aandacht gaat naar energiezuinigheid, kunnen in bestaande gebouwen nog heel wat energie-efficiëntiewinsten behaald worden", zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

"Met deze klimaatvriendelijke investeringen kunnen we de CO2-uitstoot doen dalen met 15.000 ton per jaar, wat gelijk is aan de uitstoot van zo’n 18 miljoen km met de vrachtwagen.”