Nieuwe voorzitter Taalunie: "Ik vind spelling oninteressant"

De nieuwe voorzitter van de Nederlandse Taalunie Hans Bennis heeft van spelling geen hoge pet op. Dat zegt hij in een interview met Onze Taal en herhaalt hij in "De wereld vandaag". "Ik pleit niet om de spellingsregels te laten vallen, maar ik pleit voor gezond verstand. Taal is veel meer dan de discussie over een streepje of een trema op een letter zetten", aldus Bennis.

Wissel van de wacht aan het hoofd van de Nederlandse Taalunie: op 1 februari 2017 volgt de Nederlander Hans Bennis de Vlaming Geert Joris op als algemeen secretaris.

Hoewel de Taalunie verantwoordelijk is voor het befaamde Groene Boekje, heeft Bennis naar eigen zeggen geen hoge dunk van spelling. "Ik vind spelling oninteressant", vertelt hij aan het tijdschrift Onze Taal. "Zolang ik erover mag beslissen, komt er geen spellingwijziging. Ik ga anderzijds de wonderlijke en onlogische spelling die we nu hebben, ook niet verdedigen."

Spelling hanteert Bennis op zijn eigen manier, zo verklaart hij. "Bij alles wat ik publiceer, eis ik van de uitgever dat ik geen tussen-n hoef te gebruiken. Die tussen-n-regel is onzinnig."

Het volledige interview met Bennis staat te lezen in het nieuwe nummer van Onze Taal dat op 3 januari verschijnt.

Spelling niet naar prullenbak verwijzen

Hans Bennis licht zijn aanstelling toe in "De wereld vandaag". "Ik pleit niet om de spellingsregels te laten vallen, maar ik vind dat we toleranter moeten omgaan met het gebruik ervan."

"De Nederlandse taal gaat om zaken als plezier, taalvaardigheid en creativiteit. Het Nederlands is voor mensen het eerste uitdrukkingsmiddel. Op school en in de samenleving moeten we de taal niet associëren met een rood potlood."

Bennis geeft aan dat hij met zijn visie verschilt van mening met de huidige algemeen secretaris van de Taalunie, Geert Joris. "Ik ben een taalkundige en Geert Joris was meer een manager. Hij heeft een andere visie op taal. Ik ben een taalkundige en denk vanuit de taal en dat is ook de reden waarom ik nu aangesteld ben."

De nieuwe algemeen secretaris van de Taalunie is geen fan van Het Groot Dictee der Nederlandse Taal. "Ik vind het flauwekul en irriteer me er een beetje aan. Er wordt de gedachte mee gewekt dat als je goed bent in spellen, je goed bent in taal en daar ben ik het niet mee eens."

Bennis is 65. Hij was eerder 18 jaar directeur van het Meertens Instituut in Amsterdam. Dat is een onderzoeksinstituut dat de Nederlandse taal en cultuur onderzoekt en documenteert.

De Nederlandse Taalunie is opgericht in 1980 door de overheid van België en Nederland. De organisatie waakt over een gemeenschappelijk beleid op het gebied van de Nederlandse taal en letteren. Ze doet dit in Nederland en Vlaanderen, maar ook in Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast heeft de Taalunie speciale partnerschappen met Indonesië en Zuid-Afrika.

Meest gelezen