Regering brengt renovatie Conservatorium stap(je) dichterbij

De ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de oprichting van een naamloze vennootschap die verantwoordelijk wordt voor de renovatie van het Koninklijk Conservatorium van Brussel. De betrokken overheden - de federale regering en de gemeenschappen - moeten het nu eens worden over de werken, die op 60 miljoen euro worden geraamd.

De gebouwen van het Conservatorium worden voor 1 symbolische euro overgedragen van de Regie der Gebouwen naar de naamloze vennootschap. Bedoeling is volgens voogdijminister Didier Reynders (MR) dat Beliris het studiewerk voor zijn rekening neemt. Voor het einde van het jaar moet een lastenboek op tafel liggen.

Mogelijk komt met de beslissing een einde aan de saga rond de renovatie van het Conservatorium, dat zich momenteel in een droevige staat bevindt.

De vzw Conservamus, die als doel de restauratie en de renovatie van het Koninklijk Conservatorium heeft, is verheugd met de beslissing. Wel maant de vzw de regeringen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap aan om de oprichting van de naamloze vennootschap snel goed te keuren, "opdat de vennootschap formeel opgericht kan worden en volledig operationeel kan zijn".

De vzw zegt verder nog de administratieve afhandeling en de werken van dichtbij te blijven volgen tot de restauratie van de volledige site een feit is. Ook zal de vzw het restauratieproject van de ramen op de Regentschapsstraat en de Kleine Zavel voortzetten. Hiervoor wordt begin 2017 een vergunningsaanvraag ingediend.