Italiaanse bruidsparen hoeven elkaar mogelijk geen trouw meer te beloven

In Italië ligt een amendement op de huwelijkswet op tafel dat het woord "trouw" uit de huwelijksgeloftes schrapt. De indieners vinden deze belofte "voorbijgestreefd".
GODONG / BSIP

Voor de meeste koppels die in het huwelijksbootje stappen, is het een vanzelfsprekend gegeven: de belofte van trouw die ze voor de burgerlijke stand afleggen. Toch is dit precies wat bruidsparen die in Italië een burgerlijk huwelijk afsluiten in de toekomst niet langer hoeven te doen als het van een groep senatoren afhangt.

Zij hebben een amendement op de huwelijkswet ingediend dat het woord "trouw" uit de huwelijksgeloftes schrapt. Ze zien deze belofte als "een culturele erfenis van een voorbijgestreefde en verouderde visie op het huwelijk, het gezin en de rechten en plichten van echtgenoten".

Het amendement is al aan de Senaat voorgelegd en is nu naar de juridische commissie doorgeschoven. Volgens de senatoren is "trouw" vandaag veel meer dan seksuele trouw. Ze plaatsen het begrip in een breder kader van respect en vertrouwen. Dit vinden ze naar eigen zeggen belangrijke waarden. Tegelijk vinden ze niet dat de staat die via een wet aan burgers moet opleggen.

Een ander argument van de senatoren om "trouw" uit de huwelijksgeloftes te schrappen, is dat de belofte seksistisch is. Historisch zou ze zijn ingevoerd om enkel vrouwen tot trouw te verplichten. Zo zouden eventuele kinderen zeker "legitiem" zijn.

En bij ons?

Wie in België een burgerlijk huwelijk afsluit, moet vooralsnog wel tot trouw bereid zijn. "Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht, zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd", zo luidt artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek.

Meest gelezen