Nog tot donderdag te veel fijn stof in de lucht

Zowel in Vlaanderen als in Brussel is de informatiedrempel voor fijnstofconcentraties overschreden. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). Doordat er momenteel weinig wind is, zal er tot donderdag te veel fijn stof in de lucht zijn.
(archieffoto)

Nadat eerder in Brussel al de informatiedrempel voor fijnstofconcentraties was overschreden, is dat ook gebeurd in Vlaanderen. Die drempel bedraagt 50 microgram fijnstof per kubieke meter. De komende dagen is er weinig beterschap. Pas donderdag zal de wind toenemen, waardoor het fijn stof optrekt. Volgens het IRCEL zal de drempel niet meer overschreden worden tegen vrijdag.

Door de hoge fijnstofconcentraties wordt mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling -zoals jonge kinderen en ouderen- afgeraden om zware fysieke inspanningen te doen. Intensief binnen sporten is overigens geen oplossing. door de kleine afmetingen van de fijnstofdeeltjes zijn de fijnstofconcentraties binnenshuis niet noodzakelijk significant lager dan buitenshuis.

Volgens cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wordt  luchtvervuiling grotendeels veroorzaakt voor het wegwerkeer. De VMM berekende dat het verkeer verantwoordelijk is voor 36 procent van de totale uitstoot van stikstofoxiden, 34 procent van de totale roetuitstoot en 12 procent van de totale fijnstofuitstoot. Houtverbranding was in 2015 in Vlaanderen verantwoordelijk voor 35 procent van de totale fijnstofuitstoot, voor 40 procent van de totale dioxine-uitstoot en 87 procent van de totale PAK-uitstoot*. Het zijn echter de huishoudens die de grootste bron zijn van het rechtstreeks uitgestoten fijn stof.

*PAK: polycyclische aromatische koolwaterstoffen die DNA-schade berokkenen en kankerverwekkend zijn

Meest gelezen