Geen tijdskrediet meer zonder motief

Werknemers in de privésector kunnen binnenkort geen tijdskrediet zonder motief meer opnemen, dus zonder reden, om bijvoorbeeld aan je huis te werken of op wereldreis te gaan. Tijdskrediet mét motief wordt uitgebreid tot maximaal 51 maanden. Dat zijn de sociale partners overeengekomen binnen de Nationale Arbeidsraad.

Tijdskrediet zonder motief opnemen in de privésector kan voorlopig nog wel, maar je krijgt er geen vergoeding meer voor. Binnenkort wordt de mogelijkheid volledig afgeschaft, zegt Piet Van den Bergh van de studiedienst van de christelijke vakbond ACV. Wie toch nog langere tijd zijn werk wil onderbreken zonder motief kan bijvoorbeeld met zijn werkgever een schorsing van zijn contract voor een bepaalde duur proberen af te spreken, aldus de ACV'er.

Het tijdskrediet mét motief wordt dan weer uitgebreid tot 51 maanden. Dat kan bijvoorbeeld om voor een kind tot 8 jaar te zorgen, voor een kind met een beperking jonger dan 21 jaar, voor een zwaar ziek familielid, of voor palliatieve zorgen. Momenteel is dat soort tijdskrediet mogelijk voor maximaal 36 of 48 maanden, naargelang het motief. "Dit geeft werknemers de mogelijkhed om werk en zorg beter te combineren."

Voorts blijven de landingsbanen bestaan, een vorm van tijdskrediet waarbij de werknemer op het einde van zijn loopbaan minder begint te werken. Dat kan vanaf 55 jaar en een loopbaan van minstens 25 jaar, al is dat niet altijd met een uitkering. Ook het tijdskrediet om een opleiding te volgen, blijft bestaan.

Het tijdskrediet wordt ook aangepast nu steeds meer mensen wettelijk samenwonen. Werknemers zullen het ook kunnen opnemen om te zorgen voor een familielid tot de eerste graad van de partner waarmee je wettelijk samenwoont.

Ouderschapsverlof ook in 1/10e

Opvallend: ouderschapsverlof zal voortaan ook in 1/10e kunnen worden opgenomen. Tot nu toe was alleen voltijds, halftijds of een vijfde ouderschapsverlof mogelijk. "Dat kan interessant zijn voor ouders met een regeling van co-ouderschap of voor werknemers die enkel op woensdagnamiddag geen oplossing vinden", klinkt het.

Ouderschapsverlof valt níet onder tijdskrediet of loopbaanonderbreking (het systeem van tijdskrediet in de openbare sector, nvr), maar is een zogenoemd thematisch verlof, naast verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof. Daarvoor bestaan er specifieke voorwaarden en regels.Ouderschapsverlof kan worden opgenomen voor de opvoeding van kinderen tot 12 jaar. Het omvat 4 maanden in volledige onderbreking of het equivalent daarvan in deeltijdse onderbreking.

De nieuwe regels treden in werking na publicatie van een uitvoerings-KB. Dat zal volgens Van den Bergh vermoedelijk in februari of maart 2017 zijn.

Meest gelezen