Raad van State blokkeert uitbreiding Antwerpse haven

De Raad van State heeft het gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van de Antwerpse haven op de Linkeroever van de Schelde gedeeltelijk vernietigd. Dat bemoeilijkt de aanleg van het nieuwe Saeftinghedok.

Het geplande Saeftinghedok is bedoeld als een extra getijdendok om de stijgende containertrafiek in de Antwerpse haven op te vangen. Er kwam echter tegenkanting van onder meer buurt- en natuurverenigingen omdat het dok het definitieve einde van het polderdorp Doel zou betekenen.

Vorig jaar had de Raad van State het plan al geschorst in afwachting van een arrest van het Europese Hof van Justitie in Straatsburg. Dat ging over de manier waarop de Vlaamse regering een compensatie wou uitvoeren voor het verlies van natuurgebied door de aanleg van het nieuwe dok.

Op 21 juli besliste het Europese hof dan dat die plannen niet overeenstemden met de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. Daarom heeft de Raad van State het GRUP nu gedeeltelijk vernietigd. Dat slaat echter niet op het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland in Beveren.

Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet met het Saeftinghedok. Onlangs stelde de Vlaamse regering dat ze alternatieven zou onderzoeken zoals het aanpassen of uitbreiden van bestaande containerterminals. Daarover loopt nu een consultatiefase, waarbij het brede publiek tot 18 januari opmerkingen kan formuleren of eigen voorstellen kan op tafel leggen.

Meest gelezen