Typisch, het is alweer de schuld van de vluchtelingen - Youssef Kobo

De auteur, Youssef Kobo, ergert zich aan politici die ook nu misbruik willen maken van de gruwelijke gebeurtenissen in Berlijn om campagne te voeren tegen de opvang van oorlogsvluchtelingen. "Zouden we niet beter onze waarden verdedigen?"
opinie
Opinie
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Youssef Kobo was kabinetsmedewerker bij een CD&V-minister in Brussel en profileert zich nu als opiniemaker. Hij is een Marokkaanse Belg, moslim en lid van de CD&V.

Toen Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog getroffen werd door onophoudelijke luchtbombardementen, bleven de Britten onbuigzaam. Zelfs in de zwaarste periode van deze luchtaanvallen wisten de Londenaars zichzelf overeind te houden door verder te gaan met hun dagelijkse leven. Het bleek het ideale wapen tegen de oorlogspropaganda van Hitler.

De Britten lieten hun moraal niet breken door een golf van geweld en terreur. Ze toonden zich meer dan ooit strijdvaardig en groeiden dichter naar elkaar toe. Het is net dankzij deze samenhorigheid en de onwil van de Britten om ten onder te gaan aan angst en verdeeldheid dat Londen overeind bleef in de donkerste dagen van de Tweede Wereldoorlog.

Het symbool van de kerstmarkt

De golf van terreur waardoor we nu getroffen wordt valt niet de vergelijken met de waanzin waaraan Europa 75 jaar geleden ten prooi viel. Wat niet maakt dat we geen lessen kunnen trekken uit deze periode. Het is de moed van de Londenaars in tijden van angst en vertwijfeling die vandaag meer dan ooit tot de verbeelding spreekt.

In twee jaar tijd werden verschillende Europese steden getroffen door bloedige aanslagen. Net zoals in Parijs, Brussel en Nice vallen er veel slachtoffers te betreuren bij de aanslag in Berlijn.

De dader had zijn doelwit niet lukraak gekozen. Een kerstmarkt in volle kerstperiode. Een meer symbolische plek van de Europese cultuur en geschiedenis kunnen we ons nauwelijks inbeelden.

Aanslag lijkt op IS-daad

Voorlopig kunnen we enkel speculeren over de motieven van de dader. Toch wijst alles in de richting van IS. Na enkele zware nederlagen in de Levant heeft de terreurorganisatie sinds vorig jaar haar focus verlegd naar aanslagen in het buitenland.

Sinds eind 2014 heeft IS aanslagen gepleegd in meer dan 20 landen over heel de wereld. Vooral West-Europa lijkt een gegeerd doelwit. Net omdat aanslagen in onze contreien meer aandacht krijgen dan in Afrika of in het Midden-Oosten. 

De aanslagen in Europa dienen ook een ander motief. De terreurgroep is uit op de vernietiging van de zogenaamde ‘grijze zone’, het gebied van co-existentie van verschillende bevolkingsgroepen in Europa. IS gelooft dat ze door doelgerichte aanslagen in het Westen deze grijze zone kan neutraliseren en bevolkingsgroepen tegen elkaar kan opzetten.

In haar maandelijkse magazine Dabiq doet IS haar strategie uit de doeken:

1 Tegen elkaar opzetten

Hoe meer terreuraanslagen de terreurgroep pleegt in Europa, hoe sneller bevolking en leiders zich tegen hun moslimlandgenoten zullen keren.

Waardoor er meer druk komt op het vredevol samenleven tussen bevolkingsgroepen in Europa. En meer westerse interventies in het Midden-Oosten worden uitgelokt, waardoor IS meer rekruten kan inlijven.

2 Dwingen om partij te kiezen

Gesloten grenzen in het Midden-Oosten en Europa zorgen er dan weer voor dat oorlogsvluchtelingen vast komen te zitten tussen hamer en aambeeld. Hierdoor worden ze gedwongen om partij te kiezen in de oorlogen die woeden in de Levant.

Op wie moeten we kwaad zijn?

De woede en de verontwaardiging die nu in Europa heersen, zijn niet meer dan terecht. Toch moeten we erover waken dat we onze woede richten op de juiste mensen.

Ook nu zijn er politici die van de gruwelijke gebeurtenissen gebruik willen maken om campagne te voeren tegen de opvang van oorlogsvluchtelingen. Alsof zij medeverantwoordelijk zijn voor deze laffe aanslagen.

Net zij zijn het grootste slachtoffer van terrorisme en extremisme. In eigen land hebben ze alles moeten achterlaten op de vlucht voor oorlogsgeweld. Net door deze aanslagen en de antivluchtelingenretoriek die nu overheerst zullen zij steeds vaker op gesloten grenzen botsen in hun zoektocht naar een veilig onderkomen.

De zwaksten in onze samenleving worden daarmee effectief gereduceerd tot de speelbal van religieuze fanatici en populistische politici.

Net zoals de Britten tijdens de hevige bombardementen op Londen in 1940 en 1941 mogen we niet toegeven aan de lokroep van angst en polarisatie. We moeten onze Europese waarden blijven verdedigen en nooit vergeten waar we voor staan.

Het is een illusie om te stellen dat we door ons menselijk op te stellen tegenover oorlogsvluchtelingen we al het leed in de wereld zullen aantrekken. Meer dan 86% van alle vluchtelingen in de wereld worden opgevangen door ontwikkelingslanden. Libanon en Turkijë vangen samen meer oorlogsvluchtelingen op dan heel Europa samen.

Uit de ruïnes van de Tweede Wereldoorlog is het Europa opgebouwd zoals we dit vandaag kennen. Een liberale democratie verankerd in een rechtstaat op basis van gelijkheid, solidariteit en mensenrechten. Onbuigzaam vasthouden aan onze principes is het beste wapen tegen extremisten die onze samenleving onderuit willen halen.

Meest gelezen