"Elke toekomstige regeling moet juridisch sluitend zijn"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) benadrukt dat elke toekomstige regeling die de regering treft in het Arco-dossier, juridisch sluitend moet zijn. Er is ook het "moeilijke en delicate" financiële aspect, waarschuwt de minister.

In een korte reactie op het arrest van het Europees Hof van Justitie zegt Van Overtveldt akte te nemen van de uitspraak. Hij herinnert eraan dat de regering een plan van aanpak zal bespreken. De uiteindelijke uitrol van dat plan zal worden begeleid door een task force die vorige week in het leven werd geroepen.

Bij de uitwerking van een nieuwe regeling moet ook beter vooruit worden gedacht, zegt Van Overtveldt. "Als we één zaak geleerd hebben in dit dossier, dan is het wel dat we er nu moeten voor zorgen dat we van bij de start een juridisch sluitend geheel hebben, en niet iets dat juridisch langs alle kanten rammelt. Dat is de eerste opdracht."

De tweede heeft te maken met het financiële. "Dat is uiteraard zeer delicaat en zeer moeilijk. Het is evident dat we in deze budgettair moeilijke tijden toch wel goed moeten toezien op wat er met de schatkist gebeurt."

Meest gelezen