Arco: waar gaat het alweer over?

Het Europees Hof van Justitie heeft de waarborgregeling voor Arco-coöperanten verworpen. De regering moet nu werk maken van plan B. We leggen nog eens uit hoe het precies allemaal zit.

Waar gaat dit weer over?

Arco was de financiële poot van het vroegere ACW, nu Beweging.net, en was een belangrijke aandeelhouder van Dexia. Samen met de bank is Arco in oktober 2011 ten onder gegaan. Om de Arco-coöperanten te beschermen, werkte de regering-Leterme een waarborgregeling uit. Die hield in dat de overheid de inleg van de bijna 800.000 Arco-coöperanten zou vergoeden. Gemiddeld zo’n 2.000 euro per coöperant, in totaal zo'n anderhalf miljard euro.

Maar die regeling werd vanuit verschillende kanten aangevallen omdat de coöperanten, die onrechtstreeks belegd hadden in Dexia, wel vergoed zouden worden en de gewone aandeelhouders van Dexia niet. Onder meer de VFB, de Vlaamse Federatie van Beleggers, trok naar de Raad van State, die de vraag doorspeelde aan het Grondwettelijk Hof. Dat won op zijn beurt advies in bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

Wat gebeurt er vandaag?

Vandaag spreekt het Europees Hof van Justitie zich definitief uit over de staatswaarborg. In juni zei de advocaat-generaal van het Hof in een advies dat de waarborgregeling in strijd is met de Europese regels, omdat het een vorm van staatssteun is, die door Europa verboden is.

De depositowaarborgregeling voor spaarrekeningen kan niet van toepassing zijn voor coöperatieve aandelen, zoals Arco. Meestal volgt het Hof het advies van de advocaat-generaal. Het Hof heeft de regeling nu afgeschoten.

Wat als de staatswaarborg wordt afgeschoten?

De coöperanten kunnen nu geen beroep meer doen op de waarborgregeling om hun centen terug te krijgen. Het arrest van het Hof is bindend voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.

Omdat het al langer duidelijk was dat de staatswaarborg niet veel kans maakte, hadden de coalitiepartijen van de regering-Michel er zich in het regeerakkoord toe verbonden een alternatieve compensatieregeling, een plan B, uit te werken.

In zijn jongste beleidsverklaring heeft premier Charles Michel beloofd dat die er volgend jaar zal komen. Een taskforce onderzoekt wat juridisch en financieel mogelijk is. De coöperanten zouden 40 procent hun investering terugkrijgen. Het geld zou worden samengebracht door Belfius, de opvolger van Dexia Bank België, Beweging.Net en de overheid. Dat zijn ook de 3 partijen die het meeste geld uit de vereffening van Arco zullen halen.

Meest gelezen