Basiskennis van kandidaat-leraren kan beter

De meerderheid van de studenten die dit academiejaar aan een lerarenopleiding begonnen zijn, hebben voldoende basiskennis, hoewel het soms wel beter kan. Dat blijkt uit een test die bij het begin van het academiejaar is afgenomen bij 6.000 eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding.
www.aurorebelot.com

De zogenoemde instaptoets moet studenten die leraar willen worden inzicht geven in hun startcompetenties en helpen hun keuze kracht bij te zetten. Zo krijgen ze een zicht op wat de lerarenopleiding van hen verwacht.

De studenten kregen uniforme tests voorgelegd die peilden naar hun vaardigheden in het Nederlands en naar hun motivatie en studievaardigheden. Studenten lager onderwijs kregen daarnaast ook een test Frans en wiskunde. Voor Nederlands behaalde 70 procent een voldoende. Wiskunde leverde 65 procent geslaagden op, voor Frans behaalde 50 procent voldoende.

Volgens de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) gaf meer dan 85 procent van de bevraagde studenten aan dat ze de instaptoets nuttig vonden. Volgend academiejaar zal de instaptoets verplicht maar niet-bindend worden afgenomen voor een student zich in de bachelor lerarenopleiding zal kunnen inschrijven.

Meest gelezen