Belastingbetaler draait wellicht toch op voor Arco-vergoeding

Het Europese Hof van Justitie mag dan wel de rechtstreekse vergoeding voor de Arco-coöperanten in het Dexia-debacle van tafel geveegd hebben, de kans blijft toch groot dat de belastingbetaler op een of andere manier zal moeten betalen voor die waarborgen.

De uitspraak van het Europese hof in Luxemburg dat de geplande vergoeding aan de Arco-coöperanten illegale staatssteun zou zijn, is bindend voor ons land. Daar valt dus niet aan te ontkomen.

Nu had de federale regering blijkbaar de bui al zien hangen en dus was afgelopen weekend aangekondigd dat er een "task force" zou worden opgericht om een eventueel plan-B uit te werken, voor het geval dat de geplande vergoeding in Straatsburg zou worden afgeschoten.

Stefaan Michielsen van het financiële dagblad De Tijd (foto in tekst) maakt zich daar vooralsnog niet te veel illusies over. Er ligt nog geen plan-B op tafel en vicepremier Kris Peeters (CD&V) verwacht dan ook pas voor de zomer de eerste contouren van een dergelijk alternatief plan te zien. Dat zou dan in de loop van 2018 echt concreet moeten worden.

Voor CD&V is de vergoeding van de 800.000 coöperanten van Arco een erg gevoelig thema, want het gaat meestal om mensen uit de christendemocratische zuil die hun geld belegd hadden bij Arco, de financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging ACW, die nu omgedoopt is tot beweging.net.

Nog drie of vier noodscenario's

Binnen de regering kan CD&V zich dus niet veroorloven om die mensen ten minste geen gedeeltelijke vergoeding te geven, maar de marge waarbinnen dat juridisch kan, wordt nu wel erg smal.

Toch zijn er nog mogelijkheden uit de vereffening van Dexia waarbij de Belgische staat, de staatsbank Belfius en beweging.net (ACW) wat geld zouden kunnen vastkrijgen. Het staat nu al vast dat de Belgische staat daar volgens die Europese uitspraak niet rechtstreeks in kan tussenkomen, want zou dan weer onterechte staatssteun zijn.

Een ommetje kan gemaakt worden via Belfius, de opvolger van Dexia in ons land die nu eigendom is van de Belgische overheid, maar ook daar zijn er volgens hoogleraar Fiscaal Recht Michel Maus van de VUB problemen. Belfius kan als bank niet zomaar geld gaan uitdelen en moet dat verantwoorden bij de toezichthouders zoals de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank. 

Maus merkt op dat een vergoeding via Belfius ook onrechtstreeks van de federale overheid komt, maar toch als "schenking" beschouwd zou worden en tot 34% belast kan worden. Als je er dan van uitgaat, dat de vergoeding slechts 40% van het ingelegde bedrag zou bedragen en er daarna nog eens zo veel belastingen afmoeten, dan blijft er wel niet veel over. 

Een laatste oplossing is een vergoeding via beweging.net, dat eerder heeft aangegeven wel een duit in het Arco-zakje te willen doen, maar het is nog altijd niet duidelijk hoeveel de christelijke werknemersbeweging nu echt op tafel wil leggen.

Fiscale aftrek als omweg?

Professor Maus stelt zelf nog een alternatief voor via een aanpassing van fiscale aftrekken voor aandeelhouders van coöperatieve verenigingen. Men zou die wetgeving kunnen uitbreiden waardoor die aandeelhouders ook minwaarden -verliezen dus- op hun inleg fiscaal zouden kunnen aftrekken.

Dat houdt bovendien het voordeel in dat die vergoeding zou betaald wordt als belastingvoordeel en in de tijd gespreid kan worden, wat de Belgische overheid dan weer minder onder druk zou zetten.

Hoe dan ook zal de Belgische overheid volgens Maus een cruciale rol blijven spelen bij een eventuele vergoeding van de Arco-beleggers en komt de last dus wellicht hoe dan ook bij de belastingbetaler te liggen.

Meest gelezen