Meer transparantie over baangebruik op luchthaven van Zaventem

De luchtverkeersleiders van Belgocontrol gaan in afwachting van de nieuwe vliegwet van minister van Mobiliteit François Bellot (bevoegd voor Belgocontrol) bijkomende apparatuur in gebruik nemen die hen moet toelaten om het baangebruik op de luchthaven Zaventem optimaal en objectief toe te passen.

Het gebruik van de start- en landingsbanen op Brussels Airport hangt af van talrijke parameters. Op basis van beschikbare gegevens over die parameters beslissen luchtverkeersleiders op elk moment welke banen gebruikt moeten worden. Vanaf nu beschikken de luchtverkeersleiders van Belgocontrol over moderne apparatuur die hen daarbij adviseert. Belgocontrol gaat al die gegevens ook publiceren zodat omwonenden weten waarom een bepaalde start- of landingsbaan gebruikt wordt.

De beslissing om een welbepaalde baan te gebruiken, hangt af van veel factoren zoals weersomstandigheden, windsterkte en -richting, verkeersdrukte, capaciteit en beschikbaarheid van de banen,… Met al die elementen moeten luchtverkeersleiders rekening houden bij hun beslissing over het baangebruik. Zij doen daarbij een beroep op allerlei geavanceerde apparatuur die informatie verschaft over die parameters.

De nieuwe informatica/apparatuur helpt hen bij het beslissingsproces voor de keuze van de banen in gebruik, voor de belanghebbenden zal informatie beschikbaar zijn over afwijkingen van het preferentieel banengebruik. Het nieuwe systeem integreert alle beschikbare informatie.

Luchtverkeersleider beslist

De uiteindelijke beslissing over het baangebruik blijft wél in handen van de luchtverkeersleiders. Hun expertise blijft noodzakelijk om de juiste beslissingen te kunnen nemen, rekening houdend met alle omstandigheden. Het systeem geeft de luchtverkeersleiders advies, maar is niet bepalend.

Luchtverkeersleiders zullen wél moeten aangeven in het systeem waarom zij het voorstel van het systeem eventueel niet volgen. Aan de hand daarvan zal het systeem een gedocumenteerd verslag over het baangebruik kunnen genereren.

Die rapportering kan zeer leerrijk zijn omdat het systeem het baangebruik heel objectief aanbeveelt. Door het voorstel van het systeem te vergelijken met de uiteindelijke keuze van de luchtverkeersleiders kan men de baankeuze beter analyseren.

Transparant voor omwonenden

Door de resultaten van die analyses te publiceren, wordt de transparantie en de informatieverstrekking voor de omwonenden verbeterd.

Het nieuwe systeem RAAS (Runway Allocation Advisory System) is al in gebruik op de luchthavens van Schiphol en van Basel-Mulhouse-Freiburg. Die laatste luchthaven kent een vergelijkbare problematiek als de luchthaven Zaventem.

Een delegatie van Belgocontrol bracht deze week een bezoek aan EuroAirport, de luchthaven van Basel-Mulhouse-Freiburg. Vanop die luchthaven vertrekken verschillende vliegroutes boven zowel Frankrijk als Zwitserland. Net als op Brussel-Nationaal is de baankeuze daar dus bepalend voor de verdere vliegroutes. Tijdens het bezoek werd het gebruik van het RAAS uitvoerig besproken en werden ervaringen uitgewisseld over de baankeuzes op beide luchthavens.

De resultaten toonden aan dat het RAAS-systeem voor Belgocontrol inderdaad een meerwaarde betekent binnen de werking van de luchtverkeersleiding.

Actiecomités bij betrekken

CEO Johan Decuyper van Belgocontrol: “Al te vaak klinkt er op basis van onvolledige gegevens onterechte kritiek van de buitenwereld op onze luchtverkeersleiders over de keuze van het baangebruik. Dit nieuwe state-of-the-art systeem zal niet alleen onze luchtverkeersleiders ondersteunen bij hun beslissingen maar laat ons ook toe om omwonenden te informeren over waarom welke banen gebruikt worden en die keuzes te verklaren aan de hand van objectieve gegevens."

"Sinds enige tijd publiceren wij al een aantal van die gegevens. Daar zullen wij nu de weersomstandigheden én -voorspellingen op het moment van de keuze van het baangebruik aan toevoegen. We zullen samen met de ombudsman van de luchthaven ook vertegenwoordigers van de actiecomités uitnodigen om de werking van het RAAS toe te lichten. We wachten nu nog op de validatie van de parameters door de minister van Mobiliteit om het systeem officieel in gebruik te mogen nemen.”

Meest gelezen