ACV: "Werkgevers kunnen langdurig zieken ontslaan zonder enige opzegvergoeding"

De christelijke vakbond ACV waarschuwt dat werkgevers mogelijk misbruik gaan maken van de nieuwe regels voor langdurig zieken. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Vanaf 1 januari kunnen ook werkgevers het initiatief nemen om iemand te ontslaan wegens medische overmacht. Unizo en het VBO noemen de vrees onterecht.

Tot nu toe kon ontslag wegens medische overmacht enkel op initiatief van de werknemer. Vanaf 2017 kan ook de werkgever de werknemer ontslaan op basis van medische overmacht, als er in het bedrijf geen aangepast werk mogelijk is. De procedure kan worden opgestart door de werknemer op elk moment, door het RIZIV vanaf twee maanden arbeidsongeschiktheid en na een eerste screening en door de werkgever pas vanaf 4 maanden ongeschiktheid.

De christelijke vakbond vreest dat werkgevers misbruik zullen maken van de regels. "Want we merken dat de vragen van werkgevers bij toelichtingen vaak in die richting gaan", zegt Herman Fonck van ACV.

"Paniekzaaierij"

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) is het niet eens met het ACV. Unizo-topman Karel Van Eetvelt betreurt dat er nu "een beeld gecreëerd wordt dat absoluut niet strookt met de realiteit".

"Het is niet de werkgever die beslist", luidt het bij Unizo. "Het is de arbeidsgeneesheer die objectief en onafhankelijk de vaststellingen doet." Unizo benadrukt dat een hele procedure een mogelijk ontslag voorafgaat. Die is in de eerste plaats gericht op re-integratie in de onderneming. "Pas als dat echt niet kan, wordt gekeken naar medische overmacht."

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) noemt de reactie van ACV "onbegrijpelijk en voorbarig". "We stonden samen achter deze aanpak", reageert Bart Buysse, directeur-generaal van het VBO. Volgens Buysse maakt deze regeling een einde aan een situatie waarin werkgever en werknemer vaak jarenlang gevangen zitten. "De procedure kan duidelijkheid brengen over de status van de arbeidsovereenkomst voor beide partijen en stelt de weg open voor heroriëntering van arbeidsongeschikte werknemers", stelt Buysse. "Op die manier kunnen ze daarna indien mogelijk een andere job uitoefenen", sluit Buysse af.

Meest gelezen