Comité P, Comité I en Privacycommissie zijn "virtueel failliet"

Een groot deel van de instellingen die recht hebben op een dotatie van de overheid, zoals Comité P, Comité I en de Privacycommissie, zullen tegen 2018 met zware tekorten zitten. "Het kan niet verder zoals het nu is", zegt Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) aan VRT Nieuws. "Voor 2017 zijn ze budgettair gered, maar we moeten bekijken waar het efficiënter kan."

Kamervoorzitter Siegfried Bracke is voorzitter van de Commissie Comptabiliteit, die zich buigt over de begrotingen van dotatiegerechtigde instellingen, zoals Comité P en Comité I. Die staan in voor de controle van respectievelijk de politie- en inlichtingendiensten. Maar wat blijkt uit de laatste cijfers? Een groot deel van die instellingen is tegen 2018 "virtueel failliet".

"Al sinds maart zijn we daarom aan het bekijken waar we het efficiënter kunnen aanpakken", legt Bracke uit. "Nu hebben alle instellingen bijvoorbeeld een aparte vertaaldienst, maar nu ze sinds kort fysiek samen in hetzelfde gebouw zitten, zouden we dat kunnen bundelen."

Door de interne werking van de verschillende instellingen aan een strenge controle te onderwerpen, hoopt de Kamervoorzitter de financiële problemen op te lossen. "Een andere piste is het samenvoegen van Comité P en Comité I", zegt hij. "Sinds de aanslagen komen de controlediensten elkaar steeds vaker tegen in hun onderzoeken. Daar zitten dus zeker mogelijkheden."

Nog geen problemen in 2017

Over het aankomende jaar maken de instellingen zich in elk geval nog geen zorgen. "Voor 2017 is er geen enkel probleem", zegt ook Yves Keppens, voorzitter van Comité P. "Op lange termijn zullen er echter wel budgettaire restricties zijn." Tot nu toe vulde de controledienst haar dotatie namelijk aan met spaarpotten uit het verleden, om haar werking volledig te kunnen financieren. Die zullen in 2018 opgebruikt zijn.

"De commissie heeft ons in elk geval al formeel beloofd dat er niet in de capaciteit geschrapt zal worden", zegt Keppens. "Ik zie net zoals meneer Bracke mogelijkheden voor bepaalde herstructureringen en fusies. Ik heb mijn persoonlijke voorstellen daarvoor al aan de Kamervoorzitter geformuleerd."

Bracke zelf is in elk geval hoopvol dat er een oplossing uit de bus zal komen. "Een goede controle is essentieel aan een democratie", besluit hij. "Ik mag dus hopen dat we de tekorten kunnen wegwerken."

Meest gelezen