De Croo en De Backer: "Kader gegevensbewaring moet werkbaar blijven voor politie en gerecht"

Het wettelijke kader voor de bewaring van telecomgegevens moet een goede balans vormen tussen privacy en veiligheid, maar moet ook de politie en het gerecht toelaten hun werk te doen. Dat zeggen minister van Telecommunicatie Alexander De Croo en staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (beiden Open VLD) in een reactie op het arrest van het Europees Hof van Justitie dat telecombedrijven verbiedt massaal gegevens over communicatie bij te houden. De Vereniging van Onderzoeksrechters reageert geschokt. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) overweegt de wet aan te passen.

Telecombedrijven zoals Proximus en Base zijn vandaag wettelijk verplicht om informatie over met wie u belt, waar uw gsm zich bevindt of met wie u sms't gedurende enkele maanden te bewaren. De inhoud van die communicatie wordt niet bijgehouden, het gaat alleen om de zogenoemde "metadata".

Volgens het Europees Hof van Justitie is zo'n algemene bewaarplicht in strijd met de privacywetgeving. Daarom mogen de telecombedrijven vanaf nu enkel gericht gegevens opslaan, bijvoorbeeld van personen die al door de politie in de gaten worden gehouden. De communicatiegegevens blijven immers erg belangrijk, ook in de strijd tegen terreur, erkent het Hof. Hoewel het arrest enkel op het Verenigd Koninkrijk en Zweden betrekking heeft, heeft het mogelijk ook voor ons land gevolgen.

Strikte regels

De Croo en De Backer laten weten dat ze het arrest grondig aan het bestuderen zijn. Ze erkennen het belang van privacy, maar benadrukken ook de noodzaak aan een goede balans met veiligheid. Het wettelijke kader voor de bewaring van telecomgegevens moet voor hen dan ook werkbaar blijven voor politie en justitie.

De beide liberalen menen overigens dat de Belgische telecomwet nu al een goede balans tussen privacy en veiligheid garandeert. Zo bestaan onder meer strikte regels over de toegang tot de data. Verkeers- en locatiegegevens zijn enkel met een bevel van een onderzoeksrechter toegankelijk in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Voor de toegang tot identificatiegegevens is een bevel van het parket nodig.

"Belgische wet over bewaarplicht blijven toepassen"

"Hoe kan ik nu vooraf weten wie feiten zal plegen", reageert Philippe Van Linthout, co-voorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters, in De Standaard. "We komen net door de analyse van die gegevens vaak uit bij verdachten. Voorlopig zal ik de Belgische wet over de bewaarplicht blijven toepassen."

"Bekijken of we wet mits lichte bijsturing kunnen handhaven"

"Operatoren mogen gegevens altijd bijhouden en wij mogen ze opvragen", nuanceert minister van Justitie Geens in "Villa Politica" (zie video onder). "De vraag is of de staat operatoren mag verplichten gegevens bij te houden en onder welke voorwaarden."

"Pirvacy is erg belangrijk. Daarom zegt het Europees Hof dat we dit slechts mogen doen in de mate waarin dit de privacy niet schendt. Dan is het de vraag wanneer dit niet zo is. Dat is technisch een moeilijke vraag. Hoe kan een operator de gegevens zo bewaren dat enkel die van gevaarlijke mensen worden bewaard? Er zijn miljoenen abonnementen, dus dat is niet makkelijk."

"Ik bekijk nu het arrest om te zien of we door een lichte bijsturing de wet toch kunnen handhaven", gaat hij verder, "want die is wezenlijk voor onze veiligheid. Ik ga proberen de Europese Raad te vatten. Als we tot een Europese regelgeving kunnen komen, dan moeten we in België niet verder gaan. Alle lidstaten hebben dezelfde belangen."

Het is volgens Geens tot slot niet zeker dat dit arrest het de speurders in ons land moeilijker zal maken, "maar verstandige mensen zeggen dat dit misschien een klein probleem kan vormen".

Meest gelezen