Mentale opkikker nodig? Breek (tijdelijk) met Facebook

(Tijdelijk) een kruis maken over Facebook heeft positieve gevolgen voor het emotionele welzijn van zware gebruikers, jaloerse gebruikers en passieve gebruikers die enkel andere gebruikers "begluren". Dat blijkt uit Deens onderzoek.
©Danny Gys / Reporters

Wie Facebook gebruikt, voelt het al jaren aan haar of zijn kleine teen: te veel tijd op de sociaalnetwerksite doorbrengen, is vaak nefast voor het humeur. Hoewel wetenschappelijk onderzoek naar dit fenomeen tot nu toe tegenstrijdige resultaten heeft opgeleverd, moet uit een nieuwe Deense studie blijken dat het wel degelijk bestaat.

Wetenschappers aan de universiteit van Kopenhagen hebben 1.095 proefpersonen aan een onderzoek onderworpen, onder wie 86 procent vrouwen. Zij kwamen in twee groepen terecht: een groep bleef Facebook als vanouds gebruiken, de andere hield de sociaalnetwerksite een week voor bekeken. De deelnemers waren gemiddeld 34 jaar, hadden gemiddeld 350 Facebookvrienden en spendeerden gemiddeld iets meer dan een uur per dag op de site.

Aan het begin en aan het einde van het experiment vulden de beide groepen telkens een vragenlijst in die naar hun geluksgevoel en emotioneel welzijn peilde. Wat bleek? Kappen met Facebook had voor veel deelnemers wel degelijk positieve gevolgen.

Vooral hevige gebruikers, jaloerse gebruikers en passieve gebruikers die Facebook enkel doorbladeren om naar andere mensen te kijken, hadden baat bij een breuk met de sociaalnetwerksite. Voor matige gebruikers maakte de "kuur" geen verschil.

Oplossingen

De oplossingen die de onderzoekers aanreiken, liggen voor de hand. Hevige gebruikers kunnen hun emotionele welzijn opkrikken door minder tijd op Facebook door te brengen, passieve gebruikers kunnen dat doen door actief met hun Facebookvrienden in contact te treden. Jaloerse gebruikers mijden dan weer beter die pagina's van Facebookvrienden die vol pocherige foto's of boodschappen staan. Als dit alles niet helpt, dan blijft slechts een remedie over: volledig en permanent met Facebook kappen.

De resultaten zijn verschenen in het tijdschrift Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. De wetenschappers benadrukken dat in de toekomst meer onderzoek nodig is, onder meer naar de effecten van een langdurige Facebookpauze.

Meest gelezen