Niet Delpérée, maar Van der Maelen wordt voorzitter commissie Kazachgate

Dirk Van der Maelen (SP.A) zal de onderzoekscommissie naar Kazachgate voorzitten, nu bekend raakt dat Francis Delpérée (CDH) afziet van die taak. De positie van Delpérée was onhoudbaar geworden, nu gisteren bleek dat hij ook verzwegen heeft dat justitie hem ooit ondervraagd heeft over de zaak.

De onderzoekscommissie heeft Van der Maelen benoemd na een samenkomst deze middag achter gesloten deuren. In een eerste reactie zegt Van der Maelen dat hij de taak graag op zich neemt. "Vanzelfsprekend aanvaard ik het voorstel gedaan door mijn collega en voor zover ik begrepen heb uit de vergadering van het bureau, gesteund door alle collega's."

Het was deze keer aan CDH om een voorzitter aan te duiden. Omdat Delpérée na zijn ontslag zijn zitje in de commissie wel behoudt en CDH maar één zitje heeft, betekent het vertrek van Delpérée dat de partij het voorzitterschap opgeeft. Volgens de verdeelsleutel-D'Hondt mag SP.A nu een voorzitter kiezen. Zo kwam Van der Maelen in het vizier.

Het parcours van Delpérée

De onderzoekscommissie naar de Kazachgate moet zich buigen over de manier waarop de zogenoemde afkoopwet - over de verruimde minnelijke schikking - tot stand is gekomen. Voormalig Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) zou namelijk zijn politieke macht gebruikt hebben om de wet versneld door het parlement te jagen, zodat de Kazachse miljardair Patokh Chodiev zijn proces kon afkopen.

Het was deze keer de beurt aan CDH om een voorzitter voor de onderzoekscommissie naar voren te schuiven. Ze kozen voor Francis Delpérée, maar in het parlement kwam er scherpe kritiek op zijn kandidatuur. Hij was namelijk één van de ondertekenaars van de reparatiewet én hij is bovendien gedecoreerd in de Orde van Malta, die enkele spilfiguren uit het dossier met elkaar in contact zou gebracht hebben.

Op de koop toe bleek Delpérée verzwegen te hebben dat hij ooit ondervraagd is in het onderzoek naar de Kazachtgate. Onder meer Open VLD en N-VA vroegen daarom al sinds gisteren zijn ontslag. Open VLD'er Vincent Van Quickenborne had er vanochtend op Radio 1 nog mee gedreigd om ontslag te nemen uit de commissie als Delpérée voorzitter zou blijven.

Het zag er aanvankelijk naar uit dat Delpérée toch zou worden aangesteld, maar dat hij zich indien nodig zou laten vervangen. Maar de CDH-politicus zwicht nu voor de druk en neemt toch afstand van zijn mandaat als voorzitter van de onderzoekscommissie. Hij zal wel lid blijven van de commissie.

LETTERLIJK: Verklaring van Delpérée

Ik stel vast dat verschillende politieke fracties in de loop van de afgelopen uren vragen hebben gesteld bij mijn rol van voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie (...)

Ik stel vast dat mijn fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers vraagtekens heeft gezet bij mijn capaciteit om dit voorzitterschap uit te oefenen. Bijgevolg zie ik af van het voorzitterschap.

Meest gelezen