Politierechters spreken nog altijd flitsboetes uit

Veel politierechters verwerpen nog altijd het verweer van advocaten tegen flitsboetes. Enkele dagen geleden had het Hof van Cassatie nochtans geoordeeld dat flitsboetes op basis van alleen maar een nummerplaat onwettig zijn.

Woensdag oordeelde het Hof van Cassatie dat verkeersboetes die louter worden uitgeschreven op basis van een nummerplaat onwettig zijn. De reden is dat de politie daarvoor gebruikt maakt van de Kruispuntdatabank, maar dat in feite niet mag doen omdat ze nooit de toestemming van de Privacycommissie gevolgd heeft.

In de praktijk wil dat echter niet zeggen dat overtreders nu automatisch aan die boetes ontsnappen. Politierechter Luc Brewaeys van Vilvoorde heeft de voorbije week meer dan 80 verkeersovertredingen in zijn rechtbank vastgeteld. Dat is erg veel naar zijn ervaring.

Hij stelt vast dat veel advocaten inderdaad de uitspraak van het Hof van Cassatie in hun verdediging aanhalen, maar volgens Brewaeys gebeurt dat zonder veel overtuiging. De advocaten doen dat volgens hem op vraag van hun cliënt en omdat ze alle mogelijke rechtsmiddelen moeten uitputten.

Toch waarschuwt Brewaeys dat veel politierechters oordelen dat het bewijs ondanks de uitspraak van het Hof van Cassatie toch aangenomen kan worden. Ze verwijzen daarvoor naar artikel 32 van het wetboek Strafvordering inzake onregelmatigheid van bewijs. Volgens dat artikel kan een bewijs aangetast zijn, maar is het daarom nog niet nietig.

Dat in de media verklaard wordt dat "alle boetes ongeldig" zouden zijn, klopt volgens hem niet. Ook andere politierechters reageren op dezelfde manier. De rechter kan immers de afweging maken wat het zwaarst doorweegt: de verkeersovertreding of de mogelijke inbreuk op de privacy. Bovendien is het arrest van het Hof van Cassatie ook niet bindend.

Meest gelezen