Uw waterfactuur wordt gemiddeld 20 euro duurder

Volgend jaar zal drinkwater in heel Vlaanderen duurder worden. Dat meldt de WaterRegulator die de drinkwatertarieven voor 2017 vastgelegd heeft. Wel zijn er grote regionale verschillen inzake die stijging, al naargelang de maatschappij.

De verhoging die de WaterRegulator goedgekeurd heeft, slaat enkel op de kosten voor de productie en de levering van drinkwater. Dat is ongeveer 44% van de totale factuur van een gezin.

Die tariefverhogingen zijn erg verschillend per maatschappij. De laagste verhoging is er bij Vivaqua in Vlaams-Brabant dat slechts 1 euro extra aanrekent. Bij De Watergroep, de grootste leverancier in Vlaanderen, bedraagt die verhoging echter 22 euro. Die prijzen passen in een tariefplan van 2017 tot 2022 dat de watermaatschappijen ingediend hebben. De grootste stijging is voorzien voor volgend jaar, daarna zou die kleiner zijn.

Behalve voor de productie en levering wordt de prijs ook bepaald door een gemeentelijke en bovengemeentelijke component voor sanering van water.

Op basis van de projecties komt de WaterRegulator op een geschatte jaarfactuur van 397,68 euro voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 84 kubieke meter per jaar. Dat is bijna 20 euro meer dan dit jaar.

Meest gelezen