Akkoord over minimumdienstverlening bij De Lijn

De Vlaamse regering heeft een akkoord over een minimumdienstverlening bij de bussen en trams van De Lijn. Bij een staking zal werkwillige chauffeurs worden gevraagd om op de belangrijkste buslijnen te rijden.

De Vlaamse regering heeft de nieuwe beheersovereenkomst voor De Lijn goedgekeurd. In die nieuwe beheersovereenkomst wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de reiziger centraal zetten in het mobiliteitsbeleid.

De gegarandeerde dienstverlening is daar een gevolg van. "Het komt erop neer dat wij ervoor willen zorgen dat De Lijn ook een zeer betrouwbaar imago heeft", vertelt Weyts. "We kunnen De Lijn opleggen om zich zo te organiseren dat er ook in geval van staking, of in geval van andere calamiteiten, een basisaanbod is waarbij het beschikbare personeel zo wordt ingezet op de belangrijkste verkeersassen."

De Lijn zal nog overleggen met de vakbonden over de invulling van de minimumdienstverlening. Werknemers opvorderen kan De Lijn niet.

Andere nieuwigheden

Met de nieuwe beheersoverenkomst is het straks ook gedaan met een bushalte om de 750 meter, ongeacht of die nodig was of niet. In ruil komt er een model dat gestuurd wordt door de vraag, waarbij dus de reiziger als uitgangspunt wordt genomen.

Weyts wil De Lijn verder versneld laten evolueren naar een ecologisch bewuste dienstverlener. Hij wil daarom extra investeren in moderne, aantrekkelijkere en groene bussen en trams. Beter en meer toegankelijke bussen moeten verder ook meer mindervalide personen kunnen aantrekken.

De MOBIB-kaart moet ten slotte tegen eind 2018 ook de abonnementen van de vier verschillende maatschappijen (NMBS, De Lijn, TEC en MIVB) verzamelen.

Meest gelezen