Soepele regels moeten erfenisruzies vermijden

Mensen krijgen meer vrijheid om te beslissen over wat er met hun erfenis gebeurt. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en Kamerlid Carina Van Cauter (Open VLD) vertellen in "De Ochtend" over de hervorming van het erfrecht waar de meerderheidspartijen samen aan gewerkt hebben. "Het erfrecht was dringend toe aan een opfrissing".

Carina Van Cauter (Open VLD), Sarah Smeyers (N-VA), Sonja Becq (CD&V) en Philippe Goffin (MR) werkten samen het wetsvoorstel uit, dat vandaag door de ministerraad wordt goedgekeurd.

“Ons erfrecht dateert nog uit de tijd van Napoleon", legt Kamerlid Carina Van Cauter (Open VLD) uit in "De ochtend". Maar de samenleving is veranderd: mensen wonen samen, ze scheiden en er zijn heel wat samengestelde gezinnen. "Met deze hervorming geven we mensen meer rechtszekerheid en vrijheid over hun eigen nalatenschap."

Met de nieuwe regels willen de meerderheidspartijen vooral dat er minder ruzies komen na het overlijden van een familielid. "Mensen krijgen meer vrijheid en een paar regels die nu heel wat betwisting veroorzaken, zijn scherper gesteld." Als familieleden vooraf meer regels afspreken, zal justitie minder te maken krijgen met discussies.

In de oude regeling was bijvoorbeeld maximaal drie vierde van de erfenis voorbehouden voor de kinderen (met name bij gezinnen met meer dan drie kinderen). Nu is dat tot de helft herleid, en dat voor alle gezinnen. "Men heeft daardoor meer vrijheid en kan een kind dat tot de laatste dag voor zijn of haar ouder gezorgd heeft, meer geven dan het voorbehouden deel."

Alles voor één kind

Wie de wet niet wil laten beslissen over de erfenis, kan een erfovereenkomst sluiten. "Indien ouders en kinderen bijvoorbeeld bewust in het bijzijn van een notaris beslissen om iets te doen wat hen past, moeten ze de regels niet volgen", legt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) uit. "Maar ook het testament blijft mogelijk"

In theorie kan je met een erfovereenkomst één van je kinderen onterven. "Maar enkel als kind en ouder daarmee akkoord gaan", verduidelijk Van Cauter. "Als een kind geen behoefte heeft aan het nalatenschap van de ouders en zijn of haar deel aan een broer of zus wil schenken die het minder goed stelt, kan dat."

Momenteel is een deel van de erfenis ook voorbehouden voor de ouders. Dat wordt in de nieuwe regeling opgeheven. "Die regel wordt maatschappelijk niet meer gedragen", meent het Kamerlid voor Open VLD. "Als één van de twee samenwonende partners sterft, moet het mogelijk zijn dat die partner eigenaar wordt van het appartement en niet te maken krijgt met opeisingen van familieleden." Tot nu toe konden zo'n afspraken al, maar waren ze levenslang bindend.

Minister Geens hoopt dat de nieuwe regels in 2018 in werking treden. "De regeling moet nog door het Parlement en langs de Raad van State. Nu begint ook een open consultatieperiode, waarbij iedereen de regels kan lezen. Zo weet de praktijk wat er zal veranderen en kunnen onder meer notarissen het juiste advies geven."

Meest gelezen