Bedreigde Nederlandse politica Sylvana Simons stapt uit Denk en start eigen partij

De Nederlandse politica Sylvana Simons gaat weg bij Denk en start haar eigen politieke partij Artikel 1. De verklaring voor haar vertrek is naar eigen zeggen te zoeken bij de reactie van haar partij op de bedreigingen die ze kreeg. Met haar nieuwe partij zal ze meedoen aan de verkiezingen.

Sylvana Simons is een voormalige radio- en tv-presentatrice van Surinaamse afkomst die in mei van dit jaar toetrad tot Denk, een afsplitsing van de partij PVDA. De vrouw - die ook bekendstaat als een van de tegenstanders van zwarte piet - krijgt sindsdien heel wat racistische en beledigende uitlatingen over zich heen op het internet.

De politica deed aangifte van de bedreigingen, maar voelde zich naar eigen zeggen niet gesteund door haar partij. "Sinds mijn aantreden bij Denk heb ik veel warme reacties gekregen, maar ook veel bedreigingen. Juist op zo'n moment is het belangrijk dat je je bij een partij geborgen voelt. Daarin ben ik teleurgesteld", zegt ze aan NOS.

"Ik sta nog steeds achter het ideaal van Denk", zegt ze. "Maar op de manier waarop ze dat ideaal proberen te realiseren, krijg ik steeds meer signalen van mensen dat ze dit als polariserend zien." Simons wil juist polarisatie tegengaan, zegt ze.

Artikel 1

Nu start ze met haar eigen partij onder de naam Artikel 1. Een programma is er nog niet, maar de partij zal wel deelnemen aan de Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Ian van der Kooye, tot vandaag de campagneleider van Denk, sluit zich bij Simons aan.

"Er wordt door politici heel veel gesproken óver mensen, en nu moet er gesproken worden mét de mensen. Ze moeten worden gezien als volwaardige gesprekspartners."

Meest gelezen