Kwaliteit oppervlaktewater Vlaanderen verbetert niet meer

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen verbetert niet meer. Sinds de eeuwwisseling is er weliswaar veel vooruitgang geboekt, maar echt helemaal schoon is het water niet geworden. De jongste jaren blijft de hoeveelheid nitraten en fosfaten even groot. Europa eist beterschap tegen 2018 maar de Europese norm halen, is bijna onmogelijk.

De Vlaamse milieumaatschappij volgt de vervuiling van het grondwater door stikstof en fosfaten nauwgezet op. Er zijn zo'n 700 meetpunten en tot 1999 werd bij de helft daarvan de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter water overschreden. Vorige winter was dat nog bij een vijfde van de meetpunten. Dat moet nog beter, maar dat is de jongste jaren niet het geval.

(lees verder onder de afbeelding)

"Er is heel veel geïnvesteerd in waterzuivering", vertelt Wim Van Gils van Natuurpunt. "Dat heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Er is heel veel gebeurd door de industrie. Daar hebben we ook heel veel positieve effecten van gezien. Er zijn ook veel inspanningen gedaan door landbouwers, die hebben ook al een effect gehad. Maar we zien nu de laatste jaren, zeker bij de landbouw en bij het mestbeleid, dat dat stagneert en dat daar geen vooruitgang meer blijkt uit de officiële rapporten van de overheid."

Europa

De grootste oorzaak van de vervuiling blijft dus de bemesting. Het mestactieplan moet de landbouw in overeenstemming brengen met de Europese normen over waterkwaliteit.

"Europa wenst een oplossing van de zaak tegen 2018", zegt  Dirk Coomans van het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB). "Wij voelen nu al een tijdje aan dat het voor een aantal meetpunten niet kan, omdat het dus trager verloopt, onderandere de meetpunten met invloed van nitraatrijke bronnen."

Landbouwers worden intensief begeleid en het mestgebruik wordt gecontroleerd. "We zien dat in alle regio's en in alle waterbekkens", zegt Coomans. "Vooral in de drie probleembekkens, het IJzer-, het Leie- en het Maasbekken is de dalende trend van heel wat meetpunten zeer goed zichtbaar.

"De structurele vooruitgang zien we helaas niet meer", vult Van Gils aan. "Dat is denk ik het grootste probleem. Voor fosfaat gaan we er zelfs op achteruit, dat is zorgwekkend."

Het grondwater blijft dus op verscheidene plaatsen vervuild. Nieuwe maatregelen wil bevoegd minister voor Milieu en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) voorlopig niet nemen. Ze wacht op de evaluatie van de metingen volgende zomer.

Bekijk de volledige reportage

Meest gelezen