Aantal leerlingen dat spijbelt in 7 jaar verdubbeld

Het aantal leerlingen dat problematisch afwezig is, is in 7 jaar tijd verdubbeld. Dat stelt Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V). Hij baseert zich daarbij op cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Leerlingen die meer dan 30 halve dagen spijbelen, worden beschouwd als "problematisch afwezig." Het aantal van die problematische afwezigheden is in 7 jaar tijd ongeveer verdubbeld, zegt De Meyer. Het gaat om cijfers van het schooljaar 2014-2015. De cijfers van het voorbije schooljaar zijn nog niet beschikbaar.

De cijfers bevestigen dat de problematische afwezigheden niet overal even veel voorkomen. In het officieel gesubsidieerd onderwijs merkt men bij 5,1 procent van de leerlingen spijbelgedrag, in het Gemeenschapsonderwijs bij 3,9 procent en in het vrij gesubsidieerd onderwijs bij 1,2 procent.

Over de netten heen blijkt dat er meest gespijbeld wordt in het beroepsonderwijs (4,9 procent), het buitengewoon secundair onderwijs (7,8 procent), de onthaalklas voor anderstaligen (11,5 procent).

Het fenomeen is erg sterk aanwezig in het deeltijds beroepsonderwijs, waar niet minder dan 45,5 procent van de leerlingen genoteerd wordt als "problematisch afwezig". "In die categorie is dat een stijging met bijna 20 procent in 7 jaar tijd", benadrukt De Meyer.

"Elke jongere die spijbelt, is er één te veel"

In een eerste reactie stelt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) dat "elke dag dat een jongere spijbelt en elke jongere die vroegtijdig de school verlaat, er één te veel is".

Crevits verwijst daarbij naar haar actieplan "Samen tegen schooluitval" met in totaal 50 actiepunten. Sinds kort is er ook een spijbelambtenaar, Sarah Neyts, en in elke provincie hebben de CLB's een extra personeelslid gekregen om het spijbelen aan te pakken.

De minister merkt ook op dat het aantal jongeren dat zonder diploma de schoolbanken verlaat, jaar na jaar daalt.

Meest gelezen