Minderjarigen slikken fors meer middelen tegen angsten en depressie

Kinderen en tieners krijgen steeds vaker middelen tegen angsten en psychoses en antidepressiva voorgeschreven. Dat blijkt uit cijfers van de ziekteverzekering. Psychische problemen krijgen enerzijds meer aandacht, anderzijds kunnen sommige ouders geen psycholoog betalen voor hun kinderen.

Bij kinderen en tieners tussen 12 en 17 jaar oud is het gebruik van antipsychotica de afgelopen tien jaar met bijna 95 procent gestegen, tot 992.328 gemiddelde dagelijkse onderhoudsdosissen. Wat betreft antidepressiva gaat het om een stijging met ruim 30 procent, tot 988.476 dosissen.

Ook bij de 6- tot 11-jarigen zit het gebruik van zowel antipsychotica als antidepressiva in de lift. Bij de jongste kinderen tekenen we een groter gebruik van antipsychotica op, en een vermindering van de antidepressiva. Bij alle minderjarigen is het gebruik van middelen tegen aandachtsstoornissen zoals ADHD gestegen van 2,28 tot 4,28 miljoen.

De stijging is onder meer te wijten aan het feit dat psychische problemen meer aandacht krijgen. "De verwachtingen naar kinderen toe zijn zeker ook niet afgenomen", vult kinderpsychiater Eric Schoentjes (UZ Gent) aan. "De tijd en het begrip die men heeft voor de ontwikkeling van kinderen en hun afwijkingen nemen misschien wat af. Men moedigt de ouders aan om sneller te kijken naar een oplossing, in plaats van zich neer te leggen bij het feit dat een kind anders is."

"Pas in derde instantie naar medicatie grijpen"

Volgens kinderpsychiaters is er ook een financiële kwestie: ouders die geen psycholoog kunnen betalen, geven hun kinderen geneesmiddelen die terugbetaald worden. "Dit kan een bijkomend argument zijn om zich te beraden hoe we die kosten opnemen", zegt Schoentjes.

"De eerste behandeling is sowieso ondersteuning aan de omgeving om de kinderen zo goed mogelijk op te voeden. Als dat onvoldoende blijkt, kan aan psychotherapie gedaan worden. Pas in derde instantie kan ook medicatie gebruikt worden, maar voor jonge kinderen kan dat maar in een heel beperkt aantal gevallen."

Meest gelezen