Cuba verbiedt "personencultus" rond Fidel Castro

Monumenten ter ere van Fidel Castro of openbare plaatsen genoemd naar de overleden Cubaanse leider: het is voortaan bij wet verboden op Cuba. Het Cubaanse parlement respecteert zo de wens van Fidel Castro, die er steeds op stond om geen "personencultus" rond hem te bouwen.

De wettekst werd unaniem aangenomen door het parlement in Havana. De wet sluit uit dat Fidels naam zal gebruikt worden voor parken, instellingen of openbare sites. Ook herdenkingsmonumenten of eretekens die verwijzen naar de voormalige leider van Cuba kunnen niet. Tot slot mag diens naam ook niet dienen voor "commerciële of publicitaire" doeleinden. Artiesten mogen de figuur van Fidel Castro wel nog gebruiken in hun werk.

Castro overleed eind november op 90-jarige leeftijd. Zijn broer Raul Castro, de huidige president van Cuba, had kort daarna al duidelijk gemaakt dat Fidel ook na zijn dood gekant is tegen "iedere vorm van personencultus". "De beste manier om El Commandante ook na zijn dood te eren, is zijn concept van revolutie te volgen", aldus Raul Castro.

Dat laatste wijst meteen ook op het relatieve karakter van de pas aangenomen wet die de postume personencultus van Fidel Castro aan banden legt. Critici wijzen er namelijk op dat de cultus rond de figuur van de communistische revolutionair overal aanwezig is op Cuba. Op het Plein van de Revolutie in de hoofdstad Havana hangt bijvoorbeeld sinds het overlijden van Fidel Castro een grote foto van de oud-president in militair ornaat. 

Meest gelezen