Ongeveer 3.000 jongeren zullen hun inschakelingsuitkering toch niet verliezen

Jongeren met een verminderde arbeidsgeschiktheid of met medische of psychische problemen zullen op 1 januari hun wachtuitkering kunnen behouden. De premie wordt met een jaar verlengd. Dat zegt minister van Werk Kris Peeters (CD&V).
Minister van Werk Kris Peeters (CD&V)

Jaren geleden besliste de regering al om de premie te beperken in tijd met 36 maanden voor alle schoolverlaters. Ook voor jongeren met een verminderde arbeidsgeschiktheid zou het systeem na een verlenging eind dit jaar aflopen. Er is nu toch beslist om het systeem opnieuw te verlengen voor een jaar. Een groep van ongeveer 3.000 mensen kan nog een extra jaar een inschakelingsuitkering krijgen, op voorwaarde dat ze verder blijven meewerken aan een begeleidingstraject.

"Het gaat om een zeer problematische groep: bijvoorbeeld jonge kankerpatiënten of mensen met een autismestoornis, die niet aan werk raken en dus bij familie of OCMW dreigen terecht te komen als de uitkering stilvalt", legt Peeters uit in "De ochtend". Het gaat om de doelgroep van werklozen met 33% blijvende arbeidsongeschiktheid: jongeren die niet in aanmerking komen voor ziekte-uitkeringen, omdat ze wel voldoende arbeidsgeschikt zijn, maar door hun beperking toch moeilijk aan werk raken.

Op zoek naar een oplossing

Door de wachtuitkering met een jaar te verlengen, heeft Peeters de tijd om een oplossing op lange termijn uit te denken. "Ik denk dat een deel van die jongeren dit jaar nog wel een job vindt via het begeleidingstraject, waardoor de groep kleiner wordt. Maar voor een deel is een structurele oplossing nodig."

Meest gelezen