China verbiedt ivoorhandel tegen het einde van 2017

De Chinese regering heeft aangekondigd dat ze de legale handel in ivoor zal stopzetten tegen het einde van 2017. Dat is goed nieuws voor de bedreigde Afrikaanse olifanten want de legale handel fungeert vaak als dekmantel voor de illegale handel in ivoor van gestroopte olifanten.
AP2014
In beslag genomen ivoren voorwerpen en slagtanden in Guangdong.

Tegen het einde van maart 2017 zal een aantal winkels en fabriekjes waar ivoor bewerkt wordt, al hun vergunningen moeten inleveren en de deuren sluiten.

China had al eerder aangekondigd dat het de commerciële handel zou stil leggen. Die handel is aanzienlijk, aangezien de grote en steeds rijker wordende middenklasse verzot is op ivoren voorwerpen. Volledige slagtanden worden dan weer gezien als een symbool van rijkdom.

China laat nu nog de handel toe in ivoor die aangekocht is voor 1989, het jaar waarin het verbod op het verhandelen van ivoor van kracht werd van de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild fauna and Flora (CITES). Verder laat het ook de handel toe in ivoor uit een eenmalige aankoop van een voorraad uit verschillende Afrikaanse landen door Japan en China in 2008, een aankoop die goedgekeurd werd door CITES.

China heeft een hele industrie van ivoorsnijders, die deel uitmaakt van het culturele erfgoed van het land, en de regering zegt dat de ambachtslui aangemoedigd zullen worden om andere activiteiten uit te oefenen, zoals het restaureren van kunstvoorwerpen voor musea. 

Mensen die ivoren voorwerpen hebben die ze op legale wijze verworven hebben, zullen een certificaat kunnen aanvragen en de voorwerpen kunnen blijven tonen in tentoonstellingen en musea, zo staat er in de regeringsbeslissing. De verkoop van antieke ivoren voorwerpen, zal "onder strikt toezicht" ook nog toegelaten worden.

Parkwachters tussen de lichamen van olifanten die door stropers gedood zijn en waarvan de slagtanden met kettingzagen verwijderd zijn in het Garamba Nationaal Park in Congo.

Afrikaanse olifant

"Dit verandert alles voor de Afrikaanse olifanten", zei Aili Kang, het hoofd van de afdeling Azië van de Wildlife Conservation Society, en de woordvoerder van WildAid noemde het "het grootste en beste natuurbeschermingsnieuws van 2016". Natuurbeschermers zeggen dat de illegale handel in ivoor van olifanten die afgeschoten zijn door stropers, enorm is toegenomen dankzij de legale handel, en dat misdaadsyndicaten de legale markt gebruiken als dekmantel voor hun illegale handel in slagtanden.

De stroperij is de belangrijkste oorzaak van de snelle daling van het aantal Afrikaanse olifanten, waarvan er volgens het WWF elk jaar 20.000 afgeslacht worden. Volgens het WWF zijn er vandaag nog zo'n 415.000 Afrikaanse olifanten over, terwijl er in het begin van de 20e eeuw nog 3 tot 5 miljoen waren. 

Een studie die vorig jaar gepubliceerd is, stelt dan weer dat het aantal savanne-olifanten sinds 2007 met 30 procent gedaald is tot 352.000 in 2014. Bosolifanten, die moeilijker te tellen zijn, zijn eveneens sterk bedreigd.

A2014

Ivoren voorwerpen en slagtanden die in beslag genomen zijn in Hong Kong, en die vernietigd zullen worden.

Hongkong

Nu China de handel in ivoor zal afbouwen en stopzetten, worden de drie grootste markten in ivoor ter wereld - de VS, China en Hongkong -  afgebouwd.

De Verenigde Staten hebben in juni van dit jaar een bijna compleet verbod op de commerciële handel in ivoor van Afrikaanse olifanten afgekondigd en China doet het dus hetzelfde tegen het einde van dit jaar.

Natuurbeschermers dringen er nu bij Hongkong op aan om zijn plannen om de handel aan banden te leggen, te versnellen. De gewezen Britse kolonie, die nu onder het gezag van China valt, maar onderworpen is aan andere wetten onder de "een land, twee systemen"-overeenkomst, laat nu nog de handel toe in ivoor dat aangekocht werd voor 1975, en wil dat blijven doen tot eind 2021.

Net zoals in China maakt die legale handel echter ook een bloeiende illegale handel mogelijk, en het financiële centrum Hongkong blijft een belangrijke consument van illegaal ivoor en een draaischijf voor de handel in illegaal ivoor naar China en de rest van Azië.

Chinese ivoorhandelaars hebben overigens hun voorzorgen genomen om de Chinese maatregelen te omzeilen. Volgens WildAid hebben een aantal ivoorsnijders zich in Laos en Myanmar gevestigd, terwijl andere handelaars hun producten "offshore" ondergebracht hebben in onder meer Hongkong.

Meest gelezen