Kabila en de oppositie bereiken een akkoord in Congo

In Congo hebben onderhandelaars van de meerderheid van president Joseph Kabila en van de oppositie een akkoord bereikt na elf dagen van overleg. Volgens het akkoord moeten er in 2017 verkiezingen gehouden worden en daarna zal president Kabila aftreden. Het is echter lang niet zeker dat het akkoord ook geëerbiedigd zal worden.
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.
Monseigneur Utembi heeft het akkoord bekendgamaakt.

Het was monseigneur Marcel Utembi, de voorzitter van de Congolese katholieke Bischoppenconferentie, die het akkoord bekendgemaakt heeft. De katholieke kerk heeft bemiddeld tussen Kabila en de oppositie.

"De regering wordt gevraagd de nodige stappen te ondernemen zodat er verkiezingen georganiseerd kunnen worden ten laatste tegen het einde van 2017", zo zei Utembi. 

Volgens het akkoord, dat waarschijnlijk morgen ondertekend zal worden, kan Kabila de grondwet niet wijzigen om zichzelf toe te laten een derde mandaat als president aan de macht te blijven. Ook zijn de onderhandelaars overeengekomen dat Kabila een eerste minister uit de belangrijkste oppositiegroep te benoemen om toezicht te houden op de machtsoverdracht.

Het huidige mandaat van Kabila is ten einde gelopen op 19 december maar de overheid had het in de praktijk verlengd tot 2018 omdat de regering zei dat er daarvoor geen verkiezingen gehouden konden worden. Dat had geleid tot bloedige protesten. Verleden week nog schoten de ordediensten zo'n 40 betogers dood. 

Verwacht wordt dat noch Kabila noch de belangrijke oppositieleider Etienne Tshisekedi het akkoord zullen ondertekenen, zodat het onzeker is dat het ook geëerbiedigd zal worden. Bovendien betwijfelen experts of het mogelijk is om voor het einde van 2017 verkiezingen te organiseren voor een president, een parlement en provinciebesturen.

Meest gelezen