Vlaamse werkloosheid met bijna 6 procent gedaald

Het voorbije jaar 2016 is het aantal vergoede Vlaamse werklozen met goed zes procent verminderd. De daling is er in bijna alle leeftijdscategorieën, en ook bij de allochtonen is er een zeer lichte daling van de werkloosheid. "De conjunctuur is beter en het beleid heeft daar goed op ingespeeld", verklaart Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

Vlaanderen telde eind december 215.562 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 13.425 minder dan vorig jaar, een daling met 5,9 procent. De daling werd al ingezet in augustus 2015 en gaat sindsdien onverminderd voort. "In 2016 was de daling nooit lager dan 2,5 procent. Dat was dan nog in augustus, een maand waarin veel afgestudeerden zich aanmelden bij de VDAB", zegt minister Muyters. "We kunnen gerust spreken van een succesvol jaar op de Vlaamse arbeidsmarkt."

De werkloosheid daalt bij bijna alle leeftijden, alleen bij de 60-plussers steeg het aantal werklozen. "Wat mij zeer positief stemt is het feit dat we bij de 50- tot 55-jarigen en bij de 55- tot 60-jarigen een percentage zien van min 7,9 en 8,2 procent", aldus Muyters. "Ook bij de allochtonen zien we voor het eerst sinds lang een daling. Weliswaar met amper 0,1 procent, maar laat ons hopen dat dat een nieuwe trend wordt." Al blijft dat schril contrast met de algemeen gedaalde werkloosheid wel "problematisch", klinkt het bij het kabinet-Muyters.

Volgens de minister zijn de goede cijfers niet alleen te danken aan het beleid van de regering. "De conjunctuur is beter geworden, er is vertrouwen bij de werkgevers. Uiteraard komen daarbij de federale lastenverlagingen gecombineerd met Vlaamse maatregelen, en dat maakt dat we sinds augustus 2015 steeds positieve cijfers hebben."

Meest gelezen