Werknemersorganisaties en ziekenfondsen: "Onze sociale zekerheid wordt bedreigd"

De federale regering verzwakt de sociale zekerheid op een gevaarlijke en bijna onopgemerkte manier. Dat schrijven de christelijke, socialistische en liberale vakbonden en ziekenfondsen in een open brief in De Standaard. N-VA-Kamerlid Jan Spooren vindt het logisch dat de regering niet langer een blanco cheque aan de sociale zekerheid geeft.
BELGA
Archieffoto: onrust bij de werknemersorganisaties

Werknemersorganisaties en ziekenfondsen trekken aan de alarmbel. Met een recent wetsontwerp zou de federale regering volgens hen het sociale overleg verzwakken. In de hervorming vergroot de regering haar controle over de uitgaven. Voortaan wil ze niet langer spontaan eventuele tekorten in de sociale zekerheid bijpassen. Eerst wil ze weten of de sociale partners wel verantwoordelijk zijn omgesprongen met het budget door enkele "responsabiliseringscriteria" af te toetsen.

"Hefboom om sociale partners in vraag te stellen"

"Dat zogenaamde responsabiliseringsmechanisme is een hefboom om bij elke begrotingsbespreking eerst een debat over asociale besparingsmaatregelen aan te vatten en de akkoorden van de sociale partners in vraag te stellen", schrijven de vakbonden en ziekenfondsen. Maar het zijn vooral de inkomsten die tegenvallen, en niet de uitgaven, zegt Mario Coppens van de liberale vakbond ACLVB in een reactie aan VRT Nieuws. "Die inkomsten vallen tegen, onder meer door de taxshift die een gat veroorzaakt in de sociale zekerheid."

De discussies over verantwoorde uitgaven zijn volgens de briefschrijvers niet nieuw. Maar nieuw is wel dat die arbitrage wettelijk verankerd wordt. "In de toekomst zal de sociale zekerheid nog meer blootgesteld zijn aan permanente politieke arbitrages", menen ze. Volgens Rudy De Leeuw van de socialistische vakbond ABVV is er al genoeg controle. "Maar die gebeurt eenzijdig, zonder rekening te houden met vakbonden en mutualiteiten." Daardoor neemt de armoede toe volgens De Leeuw en verschuiven de kosten naar de OCMW's door verlengde loopbanen en toenemende ziektekosten. "In plaats van die sociale behoeften door het beleid op te vangen, stelt de regering de sociale zekerheid in vraag door haar onvoldoende te financieren." Onaanvaardbaar, vinden de vakbonden en ziekenfondsen.

Fiscale rechtvaardigheid als oplossing

De organisaties voelen zich ook onder "voogdij" geplaatst door de oprichting van de CFB (een commissie Financiën en Begroting, die budgettaire ontsporingen moet opsporen, red.) "Dit zogenaamd neutraal, "technocratisch" bestuur is gezichtsbedrog en verbergt vooral dat de regering haar macht versterkt."

"Als men het probleem wil oplossen, moet men komen tot een sociale en fiscale rechtvaardigheid en dat kan het systeem van de sociale zekerheid er bovenop helpen", klinkt het bij de liberale vakbond ACLVB. De werknemersorganisaties en ziekenfondsen hopen op een koerswijziging bij de regering. "Anders is het einde van ons socialezekerheidsmodel in zicht."

"Logische beslissing"

Voor N-VA-Kamerlid Jan Spooren is het logisch dat de politiek een grotere greep op de sociale zekerheid krijgt. "Dat lijkt ons een logische beslissing die al veel langer had moeten worden genomen. Als men tussen de sociale partners maatregelen overeenkomt die de kosten in de sociale zekerheid doen stijgen, moeten we met de regering toch en bekijken of we andere maatregelen nemen om die extra kosten te compenseren."

"Ik denk echt dat het voor de politiek een verantwoordelijkheid is om dat in het oog te houden, om net die financiële stabiliteit van onze sociale zekerheid te garanderen", aldus Spooren. 

Meest gelezen