Uitkeringen en ambtenarenlonen stijgen vroeger dan verwacht

De spilindex wordt naar verwachting al in mei overschreden, twee maanden eerder dan aangenomen. Dat blijkt uit de nieuwste analyse van het Planbureau. Dat betekent dat de uitkeringen al in juni en de ambtenarenweddes in juli met 2 procent zullen stijgen.

De vorige overschrijding van de spilindex dateert van mei 2016. Met andere woorden: de overheid moet twee jaar op rij hogere uitkeringen en weddes uitbetalen.

Het Planbureau gaat nu uit van een gemiddelde jaarinflatie in 2017 van 2,2 procent, tegenover 1,97 procent in 2016 en 0,56 procent in 2015.

Het gaat om een forse verhoging tegenover de vorige inflatievooruitzichten, toen het Planbureau nog uitging van een gemiddelde jaarinflatie in 2017 van 1,8 procent.

Meest gelezen