Belgische economie hield vrij goed stand ondanks aanslagen

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is niet ontevreden over onze economie het voorbije jaar. Ondanks alle onzekerheden is het VBO ook gematigd positief over de verwachtingen voor dit jaar. Toch verwacht het VBO van de overheid maatregelen om de loonhandicap verder af te bouwen.
BELGA/HANDOUT

De verwachtingen van het VBO zijn gebaseerd op die van 50.000 ondernemingen, goed voor 80% van onze uitvoer en 75% van de werkgelegenheid. 

2016 was een erg bewogen jaar inzake internationale context met terreurdreiging, de nakende brexit en de verkiezing van Donald Trump in de Verenigde Staten. Enerzijds is Trump een factor van onzekerheid, anderzijds zou zijn relancebeleid met lagere belastingen en overheidsinvesteringen in infrastructuur de economie in de VS en elders kunnen aanzwengelen. Daar staat tegenover dat de Europese Unie blijft kampen met het spook van een mogelijke brexit en met lage groei.

Wat België betreft, hebben de terreuraanslagen van 22 maart zeker een negatieve impact gehad, vooral dan op sectoren zoals de horeca en het toerisme. Toch bleef die impact beperkt, omdat andere bedrijven minder last hadden en konden profiteren van de zwakke euro. De rentabiliteit was behoorlijk en de investeringen evolueren naar het langetermijngemiddelde.

Ondanks enkele opvallende bedrijfssluitingen en ontslagrondes, zoals onder meer Caterpillar in Gosselies bij Charleroi, steeg de werkgelegenheid in de eerste drie kwartalen van vorig jaar met 46.200 banen. Dat is al meer dan in het hele jaar 2015 en de verwachting is dat die trend zich zal doorzetten.

Volgens het VBO is het duidelijk dat de maatregelen van de regering inzake loonmatiging geleid hebben tot die jobcreatie in de privésector. De meeste bedrijven verwachten dat de werkgelegenheid dit jaar stabiel zal zijn of overwegen zelfs om extra mensen in dienst te nemen. Er zijn wel twee uitzonderingen: de sectoren textiel en machinebouw. De eerste voert veel uit naar het Verenigd Koninkrijk en zou te lijden kunnen hebben van handelsbelemmeringen als het tot een brexit komt.

Groei zit in de lift, maar...

Het VBO verwacht voorts dat de Belgische economie vorig jaar met 1,3% gegroeid is en in een moeilijk jaar is dat niet slecht. Voor dit jaar schatten de grote werkgevers de groei zelfs ergens tussen 1,6 en 1,7%. 

Het afnemen van de loonhandicap in vergelijking met onze buurlanden zit daar voor veel tussen, evenals de zwakke koers van de euro, het monetaire beleid en de lage grondstoffenprijzen. 

Toch dringt het VBO aan op verdere structurele maatregelen van de regering. Zo is er dringend nood aan investeringen in infrastructuur om de alsmaar groter wordende files te verminderen. Gemiddeld kost een uur arbeid hier nog altijd 9 tot 10% meer dan bij de belangrijkste handelspartners en ook daar moet verder aan gewerkt worden. Ook ziet het VBO heil in een verdere versoepeling van de arbeidswetgeving.

Meest gelezen