"Enkel nog Waalse wegwijzers op Waalse wegen"

Waals minister-president Paul Magnette wil de verlichte wegwijzers op Waalse wegen vervangen door tegenhangers van Waalse makelij. Dat heeft hij gezegd in een interview met Tendances. Dit voorstel past in Magnettes plan om de Waalse economie een duwtje in de rug te geven. Minister van Openbare Werken Prévot zegt dat de verlichte wegwijzers boven de weg in ieder geval niet verdwijnen.

Momenteel staan er langs de Waalse snelwegen verlichte wegwijzers. Magnette wil die zo snel mogelijk doven, omdat hij vindt dat ze te veel energie verbruiken. Daarnaast wil hij nieuwe borden laten produceren door Waalse bedrijven, om op die manier de economie aan te zwengelen. Het voorstel maakt deel uit van Magnettes "Koop Waals"-plan. Zijn uitgangspunt is dat elke economische maatregel Waalse bedrijven ten goede moet komen.

Magnette heeft zijn idee al besproken met de Waalse tegenhanger van het Agentschap Wegen en Verkeer. Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) heeft laten weten dat hij niet van plan is om het voorbeeld van zijn Waalse collega te volgen.

"Absurd"

Automobilistenvereniging Touring is niet opgezet met het idee van Magnette. "Het is krankzinnig dat de verschillende gewesten in ons land tegengestelde mobiliteitsbeslissingen nemen. Dit idee helpt de verkeersveiligheid niet echt vooruit", zegt Danny Smagghe in "De ochtend".

"De verlichte verkeersborden zijn echt een noodzaak, zeker omdat op snelwegen en ringwegen de verlichting wordt gedoofd 's nachts. Mensen moeten een verkeerswisselaar of uitrit op tijd kunnen opmerken. Anders ondernemen bestuurders onverwachte manoeuvres. Verkeersveiligheid staat toch boven economische motieven?"

Dat Vlaams mobiliteitsminister Weyts niet van plan is om het dezelfde weg op te gaan, juicht Smagghe toe. "Vier op de tien bestaande borden op de Vlaamse wegen zijn defect, dus er moet wel werk worden gemaakt van een onderhoudsprogramma voor die lichtbakken. Dat minister Weyts daar oren naar heeft, is een goede zaak."

Misverstand

Het kabinet van Magnette laat intussen weten dat het om een misverstand en dat er nog geen enkele beslissing is genomen. Bij minister van Openbare Werken Maxime Prévot is te horen dat het verwijderen van alle verlichte wegwijzers.

"Ik sta natuurlijk achter het plan om meer met Waalse producten te werken, maar drie kwart van de verlichte wegwijzers in België wordt momenteel geproduceerd in Herstal", zegt Prévot. "Er wordt momenteel nagedacht over de vervanging van een deel van die wegwijzers, maar er is  nog geen enkele beslissing gevallen."

Het gaat trouwens alleen om de verlichte wegwijzers langs de kant van de weg, en niet die boven de weg, zet het kabinet van Prévot. Ook het Waals agentschap voor de verkeersveiligheid is dezelfde mening toegedaan. De wegwijzers boven de weg worden niet verlicht door de lampen van de auto's. Die langs de rand van de weg wel. Daar kunnen een aantal verlichte wegwijzers eventueel wel vervangen worden door reflecterende exemplaren.

Meest gelezen