Federale gerechtelijke politie Antwerpen kreunt onder werkdruk

Het personeel van de Federale Gerechtelijke Politie in Antwerpen dat geen terrorismedossiers opvolgt, klaagt over de toegenomen werkdruk. Ook technische profielen aantrekken, wordt steeds moeilijker, zo laat het korps weten bij de voorstelling van de jaarresultaten 2016.

De provinciale afdeling van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) in Antwerpen telt momenteel een 400-tal werknemers, waar het er in principe 550 zouden moeten zijn. "We hopen op meer werkkrachten. Je ziet dat er in 2016 een instroom was van rechercheurs voor terreurdossiers, waar we blij om zijn. Maar voor klassieke dossiers zoals verdovende middelen, rondtrekkende daderbendes, enzovoort, zien we geen bijkomende instroom", zegt Stanny De Vlieger. "Daar zitten we met minder en minder mensen. Ze zetten zich enorm in, want de resultaten zijn vergelijkbaar met 2015, maar er weegt een enorme druk op hen."

De FGP gaat ook op zoek naar steeds specifiekere profielen. "We zijn aan het kijken naar hightechprofielen, mensen die in computercriminaliteit thuis zijn of in het labo werken. Het wordt steeds moeilijker om de juiste profielen binnen te halen."

In 2016 zorgde de FGP mee voor 576 gerechtelijke aanhoudingen, hoofdzakelijk voor illegale drugs, gewelds- of eigendomsdelicten. 38 personen werden aangehouden op verdenking van terrorismegerelateerde activiteiten. Er werden 764 dossiers opgestart, waarvan twee nieuwe moordzaken. Het labo kwam ruim 550 keer ter plaatse voor al dan niet verdachte overlijdens. Er werden ook bijna 2.500 gsm-toestellen uitgelezen. In totaal werd vorig jaar voor bijna 15 miljoen euro aan huizen en voertuigen in beslag genomen. Zo'n 11 miljoen werd cash of vanop rekeningen in beslag genomen.