Jambon: "Vanuit het federale niveau doen we wat we kunnen"

"Vanuit het federale niveau doen we wat we kunnen om de werking van de lokale politiezone Brussel-West, waar Molenbeek deel van uitmaakt, te ondersteunen," verklaart de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in een reactie op de collectieve ziektemelding van de agenten van het interventieteam van de politiezone Brussel-West.
Archiefbeeld

De woordvoerder van Jambon toont alle begrip voor de zware werkdruk in Brussel-West. "Iedereen is zich daarvan bewust", zegt hij. "Dankzij het Kanaalplan is een contingent van 50 mensen vanuit de federale politie ter versterking van de lokale zone gekomen, al spreekt het voor zich dat die 50 mensen ook niet altijd beschikbaar zijn."

De woordvoerder wijst er wel op dat de lokale zones de verantwoordelijkheid zijn van de lokale autoriteiten. Eind december had de Molenbeekse burgemeester Françoise Schepmans (MR) gepleit voor een herziening van de federale dotaties voor de politiezones.

Verhoudingsgewijs krijgt Brussel-West de laagste federale dotatie van alle Brusselse zones. Schepmans wees er toen op dat de verdeelsleutel gebaseerd is op bevolkingscijfers uit 2001. Bij Jambon is te horen dat er geen sprake is van een herziening. "Die dotatie is maar een van de hefbomen waarover de lokale zones beschikken, en die ligt structureel verankerd. Het is onmogelijk daar op korte termijn wijzigingen aan aan te brengen."

Meest gelezen