VVJ: "Gerecht schendt opnieuw bronnengeheim van journalist"

Voor de tweede maal in enkele weken klaagt de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) een schending van het journalistieke bronnengeheim door het gerecht aan. Deze keer gaat het om een journalist van Het Laatste Nieuws die zou zijn afgeluisterd. Het parket ontkent de feiten.
WANGMO/ EurekaSlide

"Een flagrante schending van het bronnengeheim." Zo omschrijft nationaal secretaris Pol Deltour van de VVJ het uitlezen door het gerecht van de smartphone van Sabine Van Damme, een journalist van Het Laatste Nieuws.

De feiten dateren van 2015 toen een schepen in Gent zich voor de deontologische commissie van de stad moest verantwoorden. Elementen uit dit dossier zijn toen in de lokale pers verschenen, waarna burgemeester Daniël Termont (SP.A) een klacht indiende.

Het onderzoek van het parket naar deze lekken leidde naar een gemeenteraadslid dat hiervoor verantwoordelijk zou zijn geweest. Uit de onderzoeksdocumenten die de VVJ recent kon inkijken, blijkt dat het gerecht niet alleen de telefoon van het bewuste gemeenteraadslid heeft uitgelezen, maar ook die van Van Damme. Concreet is het nagegaan met wie de journalist op 31 augustus en 1 september 2015 precies heeft getelefoneerd en ge-sms't.

"Het staat niet eens vast dat informatie uit een deontologische commissie lekken strafbaar is", vertelt Deltour aan deredactie.be. "Laat staan dat het gerecht het onderzoek zomaar op een journalist kan toespitsen en kan overgaan tot het uitlezen van haar smartphone. Dat druist in tegen de wet op het journalistieke bronnengeheim uit 2005 die het gerecht uitdrukkelijk verbiedt bronnen, contacten of communicatie van een journalist te viseren."

"De wet op bronnengeheim is geen vodje papier"

Van Damme dient eerstdaags een klacht tegen de Belgische staat in, een klacht die de VVJ volmondig steunt. "Ze wil persoonlijke genoegdoening omdat haar smartphone zomaar is afgeluisterd", zegt Deltour. "Bovendien lijdt ze mogelijk ook professionele schade door deze zaak. Zij is een journalist die op bronnen een beroep moet doen om informatie te verzamelen. Als haar telefoonnummer plots in een onderzoek opduikt, willen die mogelijk niet meer praten."

"Daarnaast willen we met de VVJ een duidelijk signaal geven aan het gerecht", gaat hij voort. "We kunnen niet langer dulden dat het het bronnengeheim zo flagrant schendt. De wet uit 2005 is geen vodje papier."

"Geen telefonieonderzoek bij journaliste"

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen ontkent de feiten. "Het parket benadrukt hierbij formeel dat geen telefonieonderzoek werd verricht op het gsm-nummer van de betrokken journaliste of eender welke journalist", zegt woordvoerster Katrien Borms. "Om de sereniteit van de debatten te bewaren, en omdat de zaak nog hangende is voor de rechtbank, zal over de inhoud van het dossier geen verdere communicatie worden verstrekt."

De telefoniegegevens van de journaliste zouden dus alleen zijn opgedoken bij het nagaan van de contacten van Van Laecke en andere leden van de deontologische commissie. Volgens de verdediging van Van Laecke is het onderscheid met een rechtstreekse telefonieonderzoek bij de journalist beperkt want was het sowieso "de bedoeling om de bron van de journalist te achterhalen".

"Terzake"-journalist

Deze zaak volgt nauwelijks enkele weken na de heisa rond VRT-journalist Bart Aerts. Hij had voor een reportage over de kasteelmoord afgetapte telefoongesprekken uit dat dossier gebruikt. Het gerecht voerde hierop bij hem thuis huiszoekingen uit en nam zijn smartphone in beslag. Ook toen had de VVJ het over "een flagrante schending van het bronnengeheim".

Meest gelezen