Tien miljoen euro voor restauratie Vooruit

De restauratie en het onderhoud van kunstencentrum Vooruit in Gent, een 103-jarig monument, zal gespreid over 20 jaar negen tot tien miljoen euro kosten. Dat blijkt uit een becijfering in het kader van het Beheersplan Onroerend Erfgoed dat Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft goedgekeurd.

Kunstencentrum Vooruit -sinds 1983 een beschermd monument- is de eerste grote instelling in een monument met een zogenoemd "Beheerplan Onroerend Erfgoed". In die langetermijnvisie zijn alle onderhouds- en restauratiewerken tot 2040 in kaart gebracht. Met de goedkeuring kan Vooruit aan de Vlaamse regering een meerjarige premieovereenkomst aanvragen om werken uit te voeren. Er zijn onder meer herstellingen nodig aan het dak en zowel de voorgevel als het schrijnwerk moeten aangepakt worden.

De afgelopen vijf jaar moest Vooruit al ruim 1,5 miljoen euro investeren in het onderhoud van het gebouw. "Ondanks de motivatie, is de realiteit anders verlopen: de verkregen budgetten waren veel kleiner en bovendien niet gegarandeerd", schrijven Callebaut Architecten in in het Beheersplan.

"Sinds de nieuwe wetgeving van 2015 zijn er geen premies meer aangevraagd. De mogelijkheden van Vooruit zelf zijn ook te beperkt om in te staan voor onderhoud van een gebouw van die omvang. Dat betekent dat we nu reeds een achterstand hebben opgelopen inzake onderhoud, waardoor nu in eerste instantie grotere restauratieve ingeroepen eerst aan de orde zullen zijn."

Het Beheersplan moet ertoe leiden dat er meerjarenovereenkomsten gesloten worden voor de renovatie en onderhoud, zo bleek uit een toespraak van de minister. "Hierdoor zal het in de toekomst eenvoudiger worden om restauratiepremies aan te vragen en verzekeren we dat Vooruit ook in de toekomst haar voorbeeldfunctie als monument van en voor het volk kan blijven vervullen."