Voka verwerpt koppeling vennootschapsbelasting aan meerwaardebelasting

Een koppeling van de vennootschapsbelasting aan de invoering van een meerwaardebelasting is onbespreekbaar voor de werkgeversorganisatie Voka. Dat heeft voorzitter Paul Kumpen gezegd tijdens de Voka-nieuwjaarsreceptie.

"Laat mij kort en duidelijk zijn, dit is voor ons "no pasaran". Het is onlogisch om enerzijds de ondernemingen meer zuurstof te willen geven en anderzijds de ambitie van onze ondernemers te bestraffen door extra belastingen", zegt Kumpen.

In haar vooruitblik op het volgende politieke en economische jaar gaf de Vlaamse werkgeversorganisatie aan dat de federale regering moet stoppen met kibbelen en enkele belangrijke beslissingen moet nemen. "Van de overheid verwachten we een concurrentieel kader waarin we jobs kunnen creëren: dit zal bijkomende hervormingen vergen.  Enkel door een substantiële verlaging van de vennootschapsbelasting kan België opnieuw een aantrekkelijk investeringsland worden", aldus Kumpen.

De Vlaamse regering moet volgens Voka werk maken van extra investeringen in innovatie en infrastructuur. Daarnaast moet in 2018 de hervorming van het secundair onderwijs effectief gerealiseerd worden.

Kumpen zei ook te hopen dat de Groep van 10 nog deze maand een loonakkoord kan sluiten, maar zei er meteen bij dat er nauwelijks ruimte is voor een bijkomende loonmarge. "Dit loonakkoord zal zeer gematigd moeten zijn: de inflatievooruitzichten stijgen immers, waardoor we riskeren opnieuw veel loonindexering te moeten betalen. Er zal dus nauwelijks ruimte zijn om daarbovenop nog bijkomende loonopslag te garanderen."