Aantal collectieve ontslagen is verdubbeld in 2016

Het afgelopen jaar kwamen meer dan 12.000 banen op de helling te staan door een aangekondigd collectief ontslag: meer dan een verdubbeling tegenover 2015. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Werk.

Van januari tot en met december hebben 118 bedrijven - officieel technische bedrijfseenheden - een intentie tot collectief ontslag aangekondigd, tegenover 105 in 2015. Die intentie had betrekking op 12.042 werknemers, tegenover 5.209 het jaar daarvoor.

Opvallend is de versnelling in de laatste twee maanden van het jaar van het aantal ontslagen waarvan de informatie- en consultatieprocedure werd beëindigd. Blijkbaar werd geanticipeerd op het strenger worden van de regeling voor brugpensioen in 2017. Brugpensioen op 55 jaar is sinds 1 januari 2017 immers niet meer mogelijk.