CD&V wil meer buurtwachten via WhatsApp-groepjes

Omdat WhatsApp-groepjes in Nederland al hun nut bewezen hebben in de strijd tegen buurtcriminaliteit, wil CD&V buren en de lokale politie ook in België samenbrengen via de berichtendienst. Kamerlid Franky Demon dringt er bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op aan hiervoor een duidelijk kader te scheppen. “We leven in andere tijden, waarin iedereen verantwoordelijk is voor elkaars veiligheid en daarom is het goed dat we dergelijke groepen opstarten.”

CD&V-Kamerlid Franky Demon vraagt vandaag in Het Laatste Nieuws aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) om werk te maken van meer WhatsApp-groepjes tegen buurtcriminaliteit. Demon ziet dat dergelijke buurtinformatiegroepjes (BIN’s) in Nederland goed werken en wil dat Jambon er in België ook werk van maakt en een duidelijk kader schept.

Demon stelt vast dat de bestaande buurtinformatienetwerken in België niet goed van de grond komen. “In Nederland daarentegen worden de laatste jaren meer en meer WhatsApp-groepen opgericht, waarin buurtbewoners aan alle anderen in de groep kunnen laten weten dat ze vreemde zaken in hun wijk, gemeente of stad zien. Ook de plaatselijke politie kan lid zijn van die groep”, legt Demon uit in een reactie aan deredactie.be.

Spectaculaire resultaten

“In Nederland zijn al meer dan 1.000 dergelijke WhatsApp-groepen die ervoor zorgen dat de buurten heel wat veiliger worden. Een studie uit Tilburg (pdf) toont aan dat het aantal woninginbraken door deze groepen tot 50 procent kan dalen. Bovendien is het zo dat de diefstallen zich niet verplaatsen naar de naastliggende wijken.”

Demon heeft in België weet van het bestaan van een honderdtal WhatsAppgroepjes die op dergelijke manier worden gebruikt. Maar die worden volgens het Kamerlid niet goed ondersteund. Daarom vraagt hij aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon om een kader te scheppen zodat buurt-WhatsAppgroepen worden ondersteund. “Zodanig dat de plaatselijke politie mensen kunnen stimuleren om groepen te gaan maken waarin zo veel mogelijk mensen en politie worden samengebracht om elkaar op de hoogte te houden van vreemde toestanden in hun wijk.”

Duidelijk kader

Niets houdt buurten en lokale besturen tegen om nu al zo’n groep te starten, maar het ontbreekt nu volgens Demon aan een duidelijk kader en praktische ondersteuning van Binnenlandse Zaken. “Elke zone moet nu uitzoeken wat het wettelijke kader is, hoe ze publiciteit moeten maken zodat zo veel mogelijk mensen deelnemen aan dergelijke groepen.” En dat moet volgens Demon dus snel en goed worden geregeld.

In een reactie in Het Laatste Nieuws hapt Jambon niet meteen toe. Jambon zelf ziet WhatsApp enkel als "een communicatietool die de communicatie binnen een BIN kan versterken en verbeteren". "Die BIN's vinden wij zeer belangrijk en ondersteunen wij waar we kunnen, maar het is aan de lokale autoriteiten om te bekijken welke communicatietool gebruikt wordt", zegt zijn woordvoerder in de krant. Maar in de Kamer heeft de minister al opgemerkt dat er al aan richtlijnen wordt gewerkt voor het gebruik van sociale media in het kader van preventie en burgerparticipatie, dus ook voor het gebruik van WhatsApp in BIN’s.

Privacy

Naast de goede resultaten, roept het gebruik van WhatsApp-groepen waarin burgers en politie worden samengebracht vragen op, op het vlak van privacy. Is dit geen stapje in de richting van een verklikkermaatschappij? Demon voert aan dat ook om die reden een duidelijk kader nodig is. “Mensen moeten duidelijk weten wat de bedoeling is van zo’n groep: zaken die mislopen signaleren -woninginbraken en forse verkeersovertredingen- en kunnen er vrij op intekenen.”

“Als er nog negatieve kanten aan zijn, is het net aan Binnenlandse Zaken om die weg te werken. Maar we leven in andere tijden waarin iedereen verantwoordelijk is voor elkaar veiligheid en daarom is het goed dat we dergelijke groepen opstarten”, besluit Demon.