Moslimmeisjes moeten op gemengde zwemles in Zwitserland

Moslimmeisjes in Zwitserland moeten verplicht deelnemen aan de gemengde zwemlessen op school. Het land heeft daarover een rechtszaak gewonnen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. "Een volwaardige opleiding die de kans op sociale integratie bevordert, primeert boven de wens om meisjes niet op gemengde zwemles te sturen", aldus het Hof.

Met de uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de mens komt een einde aan een rechtszaak die in 2008 begon. Een gelovige Zwitserse moslimfamilie, van Turkse afkomst, wilde haar twee dochters niet laten deelnemen aan de verplichte zwemlessen op school. Die zijn gemengd, en volgens het gezin laat hun geloof niet toe dat meisjes samen met jongens zwemmen.

Niet deelnemen aan de verplichte zwemlessen kan als meisjes in hun puberteit zijn, maar dat was toen nog niet het geval. Het kwam tot een rechtszaak en in 2010 werd de familie veroordeeld tot het betalen van een boete van 1.400 Zwitserse frank "omdat ze niet handelden volgens hun ouderlijke taak". De ouders vonden dat een inbreuk op artikel 9 van de Europese grondwet, dat het recht op vrije mening, geweten en geloof regelt.

De zaak belandde uiteindelijk voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De rechters daar hebben nu geoordeeld dat er inderdaad inmenging is in het principe van godsdienstvrijheid, maar dat er geen sprake is van een schending.

"Opleiding die sociale integratie bevordert, primeert"

"De weigering van de school om de meisjes niet te laten deelnemen aan de zwemlessen, raakt inderdaad aan het principe van godsdienstvrijheid", luidt het in het arrest. "Maar de aangehaalde wet is net bedoeld om leerlingen van een andere afkomst te beschermen tegen sociale uitsluiting."

"Scholen spelen een belangrijke rol in sociale integratie, en het niet deelnemen aan sommige lessen kan slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden worden toegestaan. Het belang dat kinderen hebben bij een volwaardige opleiding, die hun sociale integratie en contact met plaatselijke gewoontes bevordert, primeert uiteindelijk boven de wens van de ouders om hun kinderen niet aan gemengde zwemlessen te laten deelnemen."

Volgens het Hof heeft Zwitserland de vrijheid om zijn eigen onderwijssysteem uit te bouwen "volgens zijn eigen noden en tradities." Het Hof wijst ook op de "erg flexibele regelingen" die het gezin aangeboden kreeg, zoals het toelaten dat de meisjes boerkini's zouden dragen en het toelaten om zich om te kleden in een lokaal zonder jongens.

Het arrest kan ook hier gevolgen hebben, want volgens specialist Yves Haeck van de UGent zeggen de hoogste rechtscolleges van het land dat arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hier interpretatieve waarde hebben.

Meest gelezen