Nieuwe Van Dyck voor Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen krijgt er een olieverfschilderij van de Vlaamse barokkunstenaar Anthony van Dyck bij. Het gaat om "Studie van een oude man met baard in profiel naar links", een werk met een belangrijke artistieke en kunsthistorische waarde.
Het werk "Studie van een oude man met baard in profiel naar links"

Het topstukkenfonds van de Vlaamse Gemeenschap heeft het doek recent aangekocht voor het KMSKA. Het werk was in het Franse privéhanden en komt voor een bedrag van 234.000 euro naar ons land.

Deze studiekop heeft een uitzonderlijke artistieke waarde, want het getuigt van veel maturiteit van een zeer jonge Van Dyck. Hij was nauwelijks twintig jaar oud toen hij deze studiekop schilderde in het atelier van zijn leermeester Peter Paul Rubens. Het schilderen van dergelijke kopstudies was een courante praktijk in de ateliers van onze Vlaamse historieschilders uit de renaissance en de barok. De "tronie" is een belangrijk studieobject omdat het ons meer kan leren over het ontstaansproces van schilderijen.

"Uitzonderlijke waarde"

"Met dit werk van van Dyck hebben we een belangrijk vroeg werk van een wereldwijd geapprecieerd Vlaams kunstenaar voor het KMSKA kunnen halen. Naast het bijzondere artistieke belang is de olieverfschets ook een interessant studieobject: dergelijke studiekoppen illustreren hoe renaissance- en barokmeesters te werk gingen. Tot nu waren studies als deze ondervertegenwoordigd in publieke collecties in Vlaanderen", aldus minister Gatz.

"Belangrijke plek in vernieuwd KMSKA"

"We zijn erg dankbaar dat het Topstukkenfonds de verwerving van deze studiekop mogelijk heeft gemaakt. Het werk zal een belangrijke rol spelen in de herinrichting van ons museum, waar het aan het publiek zal getoond worden in de zalen die betrekking hebben op inventie, leerproces, maakproces en artistieke creativiteit", zegt Manfred Sellink, hoofddirecteur-hoofdconservator van het KMSKA.

Omdat het KMSKA gesloten is voor verbouwingen, zal de van Dyck momenteel tentoongesteld worden in het Rockoxhuis in Antwerpen, met andere oude meesters uit de museumverzameling.

Meest gelezen