Peeters gaat zonnecentra strenger controleren

Van de 197 zonnecentra die in 2016 gecontroleerd werden, begingen er 185 overtredingen. Federaal minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) gaat de controles opvoeren en verstrengen. Voortaan zullen alle ondernemingen die een zonnebank aanbieden, zich apart moeten registreren.

Vorig jaar werden 197 zonnecentra gecontroleerd, het grootste aantal ooit. "We noteerden bij 185 zonnecentra overtredingen, met andere woorden, 94 procent van de zaken was niet in orde. Een schokkende en spijtige vaststelling", zegt Peeters in "De inspecteur" op Radio 2.

In bijna 1 op de 2 zonnecentra werden de grenswaarden voor de stralingsintensiteit overschreden. "Een zorgwekkend aantal, zeker omdat we weten dat een verkeerd gebruik van de zonnebank risico's inhouden voor de gezondheid."

Zonnecentra zijn ook verplicht om het huidtype van klanten te controleren. "Maar in bijna 1 op de 5 zaken werd minderjarigen en mensen met huidtype 1 (die het meeste risico lopen, nvr) niet uitdrukkelijk verboden om de zonnebank te gebruiken. Iets wat de wetgeving nochtans oplegt."

Peeters gaat de controles nog opvoeren en verstrengen. "We gaan alle ondernemingen die een zonnebank uitbaten, dus niet enkel de zonnecentra, verplichten om zich apart te registreren." Dat zal gebeuren bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder een nieuwe code die enkel slaat op de uitbating van zonnebanken. Tot nog toe was het niet mogelijk alle centra te identificeren.

Overtreders krijgen in eerste instantie een proces-verbaal met een waarschuwing. Als ze zich niet aanpassen en herhaaldelijk in de fout blijven gaan, kan het bedrijf verzegeld worden.