Politiezone Brussel-West krijgt extra manschappen na protest

Er is een akkoord voor het conflict bij de politiezone Brussel-West, waar onder andere de gemeente Molenbeek deel van uitmaakt. Vorige week hadden de interventieteams zich ziek gemeld. Dat deden ze uit protest tegen de hoge werkdruk. Nu hebben de betrokken burgemeesters én de federale politie beloofd dat er extra manschappen komen voor die interventieteams.

Eind vorige week had had de interventieploeg van de politiezone Brussel-West zich collectief ziek gemeld. Dat was een spontane actie van de agenten tegen het nijpende personeelstekort.  Op een kader van 150 agenten zijn er 40 agenten te kort. 

Nadat eerder overleg niets had opgeleverd, was er vanmiddag plots een akkoord. De interventieploeg wordt versterkt met extra manschappen: enerzijds door interne verschuivingen van de wijkcommissariaten naar de interventieteams (11 manschappen), anderzijds is er ook de toezegging dat de federale politie extra manschappen zal leveren. De federale politie zal een sectie van 8 manschappen naar de zone sturen.

Tevreden

Rudi Moerman van politievakbond NSPV reageert tevreden op het akkoord dat vandaag uit de bus is gekomen. "Wij hadden gehoopt op dit resultaat. Wij hadden er op aangedrongen en zijn constructief rond de tafel gaan zitten. Zowel de lokale overheid - de burgemeesters en de korpschef - als de federale overheid heeft extra volk ter beschikking gesteld."

Moerman is er ook zeer over te spreken dat de overeengekomen maatregelen al meteen ingaan. Maar het akkoord is slechts een oplossing op korte termijn. Het probleem is namelijk dat de politiezone ondergefinancierd is, te weinig geld krijgt. Dat werd eind vorig jaar nog aangekaart door burgemeester Hans Bonte (SP.A) van Vilvoorde.

Hogere dotatie?

Als de zone op lange termijn niet meer geld krijgt, vreest vakbondsman Moerman dat de problemen over pakweg een halfjaar weer terugkomen. Maar Moerman heeft in de wandelgangen gehoord dat de federale overheid bereid is hierover rond de tafel te gaan zitten.

Dat de federale politie bijspringt is een toegeving van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Het is nu afwachten of die ook de dotatie van de politiezone Brussel-West zal optrekken. Eind vorig jaar had hij nog gezegd dat er via het plan voor de Brusselse kanaalzone op korte termijn meer geld naar Molenbeek en Vilvoorde zou gaan. Het extra geld zal dus hier vandaan moeten komen en niet via een structurele oplossing via de dotaties.

In zijn kanaalplan had minister Jambon in het verleden al 50 manschappen aan de zone Brussel-West toebedeeld. Maar een 30-tal van hen was de afgelopen tijd alweer verdwenen omdat zij een interne overplaatsing hadden gevraagd. Om dat te compenseren, krijgt de zone nu 11 nieuwe aspirant-politieagenten. Daarnaast zijn er nog 11 extra plaatsen vacant gemaakt voor agenten die zich vrijwillig kunnen aanbieden om in de zone te komen werken. Het valt nog af te wachten of die zullen worden ingevuld.

Dat de politiezone Brussel-West ondergefinancierd is, komt door het systeem van dotaties. Dat is een erfenis van de politiehervorming. Toen de rijkswacht opging in de politie, kregen de gemeentes met veel rijkswachters daar structureel veel geld voor in de plaats. Maar steden hadden in tegenstelling tot kleinere gemeenten minder rijkswachters en krijgen tot op vandaag dus relatief minder geld.