Wanbetalers, opgelet: uw auto kan in beslag worden genomen

Sinds 1 januari kan de douane het voertuig in beslag nemen van al wie zijn schuld niet meteen betaalt. Dat meldt Polinfo.be. Vroeger bestond die mogelijkheid al voor openstaande verkeersboetes of niet betaalde verkeersbelasting, maar nu kan het ook voor allerlei nog onbetaalde boetes of schulden.

De ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen kunnen voortaan elk voertuig aan de kant zetten als tijdens een wegcontrole blijkt dat de eigenaar van het voertuig of de titularis van het kenteken van het voertuig nog openstaande schulden heeft.

Het kan dan gaan over alle penale boetes, over douane- en accijnsschulden, niet betaalde verkeersbelasting, bestuurders van auto's die niet gekeurd zijn of over openstaande verkeersboetes.

De douaniers hebben de bevoegdheid om de verschuldigde bedragen onmiddellijk te innen. Zoniet kunnen ze het voertuig in beslag nemen. De inbeslagname kan pas worden opgeheven als het verschuldigde geld wordt betaald. Gebeurt dat laatste niet binnen de 10 dagen, kan worden beslist om de auto openbaar te verkopen.