Oosterweelproject loopt nog maar eens vertraging op

De bouw van de Oosterweelverbinding krijgt opnieuw te kampen met uitstel. Dat schrijft De Standaard die documenten van de Vlaamse regering daarover heeft ingekeken. De vertraging is het gevolg van de omslachtige procedures waardoor de werkzaamheden op Rechteroever naar verwachting pas ergens midden volgend jaar zullen kunnen starten. De bouwaanvraag voor Linkeroever is wel al ingediend. Daar wordt dit najaar nog de eerste spade in de grond gestoken.
BELGA/HANDOUT

Een van die aanslepende procedures is het plan-MER (milieu-effectenrapport, red.), dat de mogelijke gevolgen voor het milieu van de werkzaamheden moet oplijsten. Het rapport zou wel deze lente worden afgerond.

Het Rekenhof gaat ervan uit dat de bouwaanvraag pas in mei zal worden ingediend. Maar als de actiegroepen Ringland en stRraten-generaal het hiermee niet eens zijn, komt er ook een volksraadpleging, wat opnieuw vertraging zal veroorzaken.

"Uitstel is relatief"

"Uitstel is relatief, in de zin dat de bouwaanvraag voor de Oosterweelwerken op Linkeroever in september vorig jaar al is ingediend", reageert Tim Van der Schoot van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM).

"De werken zullen daar normaal dit najaar starten. Voor het Oosterweel-gedeelte op Rechteroever zal dit jaar de bouwaanvraag worden ingediend en hopen we te starten in de loop van 2018."

Nog volgens Van der Schoot is het uitstel ook het resultaat van het overleg dat overkappingsintendant Alexander D'Hooge voert met de diverse betrokken partijen.

"De intendant houdt momenteel nog volop workshops over onder meer de Deurnse Tuinen (het op- en afrittencomplex nabij het Sportpaleis dat overkapt zou worden, red.)", zegt Van der Schoot. "Dat kan van groot belang zijn voor wie daar dicht bij de snelweg woont. We gaan nu niets indienen dat daar geen rekening mee houdt."

Polarisering

De BAM streeft naar een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is, klinkt het. "We willen die gesprekken alle kansen geven en hopen dat er in de komende weken of maanden een breed gedragen oplossing uit de bus komt over de pijnpunten die de actiegroepen nog zien", aldus nog Van der Schoot. Ook het Rekenhof dringt volgens De Standaard aan op een vergroot draagvlak.

Of een polarisering vermeden zal kunnen worden, is maar zeer de vraag. Als de werkzaamheden voor Rechteroever in de loop van 2018 daadwerkelijk van start zullen gaan, vallen ze meteen ook middenin de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.