"Oversubsidiëring kan niet, ook niet voor windmolens"

Oppositiepartij Groen eist dat minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) aan het parlement de CREG-studie voorlegt waaruit moet blijken dat de twee nieuwe Belgische windmolenparken, Rentel en Norther, overgesubsidieerd worden. "Oversubsidiëring kan niet, ook niet voor windmolens", zegt fractieleider Kristof Calvo.

Vergeleken met twee gelijkaardige windmolenparken die in het Nederlandse deel van de Noordzee worden gebouwd, zouden de Belgische windmolens voor 2 miljard euro overgesubsidieerd worden, besluit de VRT uit een vertrouwelijke nota van de CREG, de federale energieregulator.

Het gevolg van deze oversubsidiëring is dat de energiefactuur opnieuw de hoogte zal ingaan, waarschuwt Groen in een reactie. "De consument wordt keer op keer geconfronteerd met een hogere energiefactuur. Daar komt deze taks nog eens bovenop.

Oversubsidiëring is geen duurzaam energiebeleid", zegt Calvo. Omdat windmolenparken volgens hem erg belangrijk zijn voor zowel het klimaat, jobs als innovatie, mag oversubsidiëring het draagvlak voor deze projecten niet onderuit halen, zegt hij.

Ook CD&V vraagt inzage in het rapport. "De consument heeft recht op transparantie en verdient dus te weten waar die mogelijke oversubsidiëring vandaan komt", zegt energiespecialiste Leen Dierick.