Hoofd Overheidsethiek: "Trumps plan om zaken aan zonen over te dragen voldoet niet"

Het hoofd van het Amerikaanse Bureau voor Overheidsethiek, Walter Shaub, vindt de plannen die Donald Trump gisteren aangekondigd heeft om belangenvermenging tegen te gaan, ontoereikend. Hij zei dat de beslissing van Trump om zijn zakenimperium te behouden door het te laten leiden door zijn zoons Eric en Donald Jr., ingaat tegen 40 jaar van precedenten en hij riep Trump op om zijn financiële belangen volledig te "divesteren".
Eric (l), Ivanka, Donald en Donald Jr (r) achter een deel van de overdrachtsdocumenten.

Het is uitzonderlijk dat het hoofd van het Bureau voor Overheidsethiek openlijk kritiek geeft op een beslissing van een verkozen president op het gebied van ethiek. Walter Shaub, die benoemd is door president Obama maar die ook al voor het bureau werkte onder president George W. Bush, zei dat hij zeer verontrust is door het feit dat Donald Trump is teruggekomen op zijn belofte om zijn financiële belangen volledig van de hand te doen, te "divesteren".

"Het plan dat de president aangekondigd heeft, voldoet niet aan de normen die gevolgd worden door de personen die hij voorgedragen heeft en waaraan elke president van de laatste vier decennia voldaan heeft", zo zei Walther Shaub op een persconferentie.

Shaub benadrukte dat alle Amerikaanse presidenten sinds Jimmy Carter de norm uit een wet van 1978 volgden, die er kwam na het Watergateschandaal. Die norm is dat ze volledig "divesteren", hun bedrijven verkopen en de opbrengst in een "blind trust" onderbrengen, die beheerd wordt door een neutrale gevolmachtigde die de goedkeuring heeft van het ethisch bureau. Een tweede mogelijkheid is dat ze hun investeringen beperken tot activa zonder risico op belangenconflicten, zoals beleggingsfondsen.

De aanbevelingen aan Trump zijn nog steeds dezelfde, aldus Shaub. "Hij moet afstand nemen van zijn financiële belangen, enkel zo kunnen conflicten opgelost worden."

De miljardair bevestigde gisteren dat hij de controle over zijn familiebedrijf aan zijn zonen Donald Jr. en Eric zal geven, maar niet van plan is om zijn aandelen te verkopen, omdat dat volgens zijn advocaat niet mogelijk is.

"Mijn hoop is dat, als het Bureau voor Overheidsethiek constructieve feedback op zijn plan kan geven, hij er voor zou kunnen kiezen om aanpassingen te doen die zijn belangenconflict oplossen", aldus de topman van het Bureau voor Overheidsethiek, die benadrukte dat Trump nog tijd heeft om zijn plan aan te passen.

Shaub zei dat hij oorspronkelijk hoopvol gestemd was door een tweet van Donald Trump van verleden jaar, waarin hij zei dat hij "in geen enkel geval" enig belangenconflict zou toelaten. "Jammer genoeg kan zijn huidig plan dat doel niet bereiken", zo zei hij.

Meest gelezen